Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Registracija

1 Registracija
2 Aktivacija
3 Završeno

Registracijom na portalu MojDoktor.ba dobijate mogućnost aktivnog učešća u valorizaciji i razmjeni kvalitetnih informacija o doktorima, zdravstvenim ustanovama, apotekama, laboratorijama,radnjama medicinske opreme, te ostalim subjektima vezanim za pružanje ili posredovanje u pružanju zdravstvenih usluga u BiH. Kao registrovani korisnik našega portal dobijate mogućnost da Vašim ocjenama I komentarima, direktnim upitima doktorima, komentarima na vijesti objavljene na portalu ili našem newsletter-u učestvujete u unaprijeđenju zdravstvene usluge i kulture zdravog življenja u BiH. Uključite se u zajednicu portala MojDoktor.ba i izaberite i pomozite drugima da izaberu najbolje za svoje zdravlje!

Registracija Vam omogućava kreiranje Vašeg profila na portalu MojDoktor.ba, mijenjanje Vaših korisničkih postavki, pregled komentara koje ste upisali, te pristup svim servisima portala MojDoktor.ba.

Ne zaboravite da se možete registrovatii preko svog Facebook računa.


Za registraciju pravnih lica, više informacija na stranici  Marketing