Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Doktori

Po ključnoj riječi
U mjestu Po djelatrnosti
Poredaj po

 


Dr.sci. Mirko R. Jankov Oftalmolog, Specijalist oftalmologije
dr.sc. Muris IbralićRadiolog, specijalista radiološke dijagnostike
Dr. Mirela Tucespecijalizant interne medicine
mr.sc. Maida ĆelamInternista, specijalista interne medicine
Spec.dr. Miloš KovačevićStomatolog, Specijalista oralne hirurgije i implantologije
Dr. Nedim SulejmanagićStomatolog, Specijalista oralne hirurgije i implantologije
Prim.mr.sci.dr Nadža ZubčevićInternista, spec. gastroenterolog, gastroenterohepatolog
Dr. Nermana MašićDoktor stomatologije, specijalizant stomatološke protetike
Prim.dr. Nedžad ŠabićHirurg, spec. ortopedsko-traumatološke hirurgije
Dr. med. Maksuma Čamparaspecijalista anesteziologije i reanimatologije
Dr. med. Mate GalićInternista, specijalista interne medicine
Prim.dr. Mirsad Đuguminternista, kardiolog– akupunkturolog
dr. sc. MISLAV RADIĆspec. interne medicine subspec. imunologije i reumatologije
prim.dr. Naida ZjajoInternista, specijalista interne medicine
Dr. Milan NovakovićGinekolog,specijalista ginekologije i akušerstva