Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

MIKROALBUMIN

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Interpretacija laboratorijskih nalaza     MIKROALBUMIN

Opis

Albumin je protein koji je od svih proteina najzastupljeniji u ljudskom organizmu. Nastaje isključivo u jetri te služi za transport i vezanje kalcija, masnih kiselina, hormona i drugih tvari unutar krvotoka. Osim toga, sudjeluje u održavanju koloidno-osmotskog tlaka. Određivanje izlučivanja albumina mokraćom je važno kod bolesnika s dijabetesom melitusom kako bi se spriječila dijabetska nefropatija u ranoj fazi, kada se sa odgovarajućom terapijom može spriječiti ili smanjiti progresivni gubitak bubrežne funkcije. Stoga se albumin u mokraći određuje za ranu detekciju i praćenje terapije. Mikroalbuminurija (pojava albumina u mokraći) je najpouzdaniji znak disfunkcije bubrega.

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene:    < 30 mg/L

Povišeno

Povišene razine albumina u mokraći ukazuju na defekte u bubrežnom pragu (bubrežnoj filtraciji). One su pokazatelj bubrežnih i vaskularnih komplikacija, kao npr. u dijabetes mellitusu.

Priprema

Donijeti sakupljen 24-satni urin ili u laboratoriju dati 2. jutarnju urin.