Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Uslovi korištenja

Pristupanjem portalu www.mojDoktor.ba saglasni ste sa pravilima koji slijede i koji predstavljaju uslov za korištenje sadržaja stranice www.mojDoktor.ba. Ovim putem Vas molimo da se detaljno upoznate sa pravilima koja regulišu Vaše korištenje portala bez obzira da li spadate u kategoriju posjetitelja, registrovanih korisnika ili pak poslovnih partnera portala.

S prvim korištenjem portala www.mojDoktor.ba smatrat ćemo da ste se upoznali s ovim uslovima, da su vam isti jasni i da ih u potpunosti prihvaćate. 

Informacije koje ste dobili ili primili od portala www.mojDoktor.ba i njegovih zaposlenika, korisnika, partnera, sponzora, oglašivača ili nekim drugim načinom putem portala www.mojDoktor.ba , su informativnog karatkera. Ne preuzimamo odgovornost za odgovore koje dobijete na Vaše upite, te ostale medicinski povezane informacije koje dolaze od strane individualnih zdravstvenih profesionalaca, organizacija i/ili ustanova , niti za bilo koju štetu nastalu njihovim korišćenjem.

Takodjer Vas molimo da ne koristite portal www.mojDoktor.ba za hitne medicinske slučajeve. Ako Vam se dogodi hitni medicinski slučaj nazovite 124 (Hitna Pomoć).

Ništa što je sadržano ili ponuđeno na ovoj stranici ili preko naseg portala ne bi se trebalo uzimati kao osnova za ljekarsku dijagnozu ili lijecenje. www.mojDoktor.ba ne preporučuje bilo kojeg pružaoca medicinskih usluga čije se informacije ili rejtinzi nalaze na ovom portalu. Komentari i ocjene koje korisnici ostavljaju predstavljaju njihov lični stav i mišljenje, a ne zvanično mišljenje i stav ovog portala.

Ako se oslonite na bilo koju informaciju na stranici, to činite isključivo na vlastitu odgovornost. Takođe, ne prihvatamo ni bilo koju obavezu za direktne, indirektne, slučajne, posljedične, kaznene, specijalne ili druge štete, propuštene prilike, izgubljenu dobit ili bilo koji drugi gubitak ili štetu. Ovo ograničenje obuhvata oštećenja i sve viruse koji mogu da se jave na vašoj kompjuterskoj opremi.

Na portalu www.mojDoktor.ba se pojavljuju i reklamni sadržaji (reklamne poruke, oglasi, banneri i sl.) koje na temelju ugovornog odnosa s nama objavljuju naši partneri i drugi poduzetnici-oglašivači. Sve ugovorne i druge odnose u koje ulazite s osobama koje se oglašavaju na našim stranicama dužni ste dogovoriti direktno sa oglašivačima. Mi nismo uključeni u te odnose i ne preuzimamo odgovornosti koje proizlaze iz istih.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki koje se pojavljuju pri korištenju usluga koje pruža portal www.mojDoktor.ba

Korisnik se obavezuje da će komentarisati i ocenjivati isključivo one doktore/ustanove sa kojima je imao realno iskustvo i da će podijeliti svoje lično iskustvo i impresije, a ne iskustvo trećeg lica ili na bilo koji način nametnuto iskustvo.

Sva pitanja, komentari, prijedlozi i svaki drugi kontakt, uključujući sve ideje, pronalaske, koncepte, tehnologiju ili znanje poslane na ovu internet prezentaciju elektronskom poštom ili na bilo koji drugi način, nećemo smatrati poverljivim i one postaju naše vlasništvo. One se dalje mogu koristiti bez ograničenja na bilo koji način i u bilo koju svrhu uključujući i usavršavanje, proizvodnju i/ili prodaju robe ili usluga.

Nije dozvoljeno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjena sadržaja kojima se vrijeđaju važeći BiH propisi, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke I druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao I sadržaje kojima se vrši povreda tuđega utorskog prava I drugih prava I ntelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, lični podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na privatnost treće osobe.

Takodjer ne dozvoljavamo izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na portalu www.mojDoktor.ba bez našeg dopuštenja.

Korištenje sadržaja I funkcionalnosti portala www.mojDoktor.ba na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi nije dozvoljeno.

Ne dopušta se lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba putem svih sadržajana portala www.mojDoktor.ba

Zabranjeno je objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjena neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući I višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.

Strogo je zabranjeno bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja www.mojDoktor.ba drugim korisnicima, kao I svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjena sadržaja koji sadrže kompjuterske viruse, crve, softverske kodove, datoteke I programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg kompjuterskog programa ili bilo koje kompjuterske I druge opreme.

Neovlašteno I zakonom kažnjivo je prikupljanje, spremanje, prenošenje I korištenje bilo kakvih ličnih podataka korisnika www.mojDoktor.ba.Takodjer ,nije dopušteno korištenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.

Korištenjem sadržaja www.mojDoktor.ba pristajete da naše Uredništvo nadzire jesu li sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu sa uslovima korištenja I propisima koji se primijenjuju. Važno je napomenuti da prije objave, ne pregledavamo niti obrađujemo sadržaj korisnika.Budući da naš nadzor nije sistemski, ne garantujemo da će sadržaji koji se pojave na stranicama mojDoktor.ba bitii stiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih uslova korištenja ili dostupni, niti garantujemo porijeklo takvih sadržaja.

Zadržavamo pravo da izmijenimo, zamijenimo ili izbrišemo svaki sadržaj i/ili ograničimo selektivno pristup dijelu portala ili prekinemo distribuciju ovog portala u bilo koje vrijeme po ličnom pravu diskrecije. Ovakvim postupanjem nastojimo zaštititi sve korisnike koji dobronamjerno posjećuju stranice, ali i zaštititi Uredništvo od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamjernih aktivnosti onih korisnika koji su se registrovali iz pogrešnih motiva.

Pozivamo Vas da nam javite ako prilikom korištenja www.mojDoktor.ba uočite sadržaje koji su u suprotnosti sa ovim uslovima korištenja.

Ukoliko utvrdimo da je material koji korisnik preda, objavi ili učita u suprotnosti sa uslovima korištenja I propisima koji se primjenjuju, naše Uredništvo zadržava pravo odbiti objavu, izmijeniti ili ukloniti takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obavijesti. Također, ovisno o težini I učestalosti povrede, zadržavamo pravo na ukidanje korisničkog računa registriranog korisnika kao krajnju mjeru u slučaju ako to smatramo potrebnim. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećojosobi.

Bez obzira na činjenicu što imamo pravo nadzirati sadržaj, Vi ste isključivo lično odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmjenjujete na www.mojDoktor.ba. Korištenjem sadržaja www.mojDoktor.ba saglasni ste da, do najveće mjere dopušte nevažećim pravnim propisima, mi ne snosimo bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmjene takvog sadržaja niti njihove moguće posljedice, kao ni odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.

U slučaju nepoštovanja odredaba o sadržajima I aktivnostima iz uslova korištenja, svi korisnici I treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzročinama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

Objavljivanje vaših sadržaja na www.mojDoktor.ba ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima saglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

Na portalu www.mojDoktor.ba ćete naćii podatke o našim partnerima I njihovim proizvodima, odnosno uslugama u obliku članaka, savjeta, reklama, reklamnih poruka, nagradnih igara te linkovana njihove Internet stranice. Takve ćemo sadržaje nastojati posebno obilježiti kada to omogućuje način njihove objave.

Naše Uredništvo zadržava pravo nadzirati jesu li sadržaji naših partnera u skladu sa uslovima. Ipak ne možemo garantovati istinitost, sadržaj, dostupnost ili porijeklo takvihsadržaja, budući da naš nadzor nije kontinuiran niti vršimo kontrolu sadržaja. Ukoliko ustanovimo da se na portalu www.mojDoktor.ba nalaze zabranjeni sadržaji registrovanih korisnika, takve ćemo sadržaje odmah ukloniti.

Objavljivanje sadržaja naših partnera na portalu www.mojDoktor.ba ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima saglasn iili da ih podržavamo na bil okoji način.

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima otklanjamo našu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu drugim korisnicima I trećim osobama u vezi s korištenjemili s pouzdanjem u bilo koj isadržaj naših partnera, kao I proizvode ili usluge dostupne od strane naših partnera. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za sadržaje naših partnera, molimo da se obratite našem Uredništvu na e-mail adresu [email protected].

Sadržaj na portalu www.mojDoktor.ba je zaštićen zakonima o autorskom pravu. Možete slobodno da presnimite sadržaj ove internet prezentacije, međutim, samo za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nisu dozvoljene nikakve izmjene ili dalja reprodukcija ovog sadržaja.