Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

SEDIMENT MOKRAĆE

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Interpretacija laboratorijskih nalaza     SEDIMENT MOKRAĆE

Opis

Pregled sedimenta vrlo je važan dio rutinske kvalitativne pretrage mokraće, jer se time može doći do važnih podataka koji iz kemijske analize mokraće nisu vidljivi. Mokraća mora biti svježa jer se stajanjem mokraće organizirani elementi, cilindri i stanice brzo razgrađuju. Sediment se gleda pod mikroskopom.

U sedimentu se mogu naći dijelovi tzv. neorganiziranog sedimenta, a to su različite soli u kristalnom ili amorfnom obliku. Sastav tog taloga ovisi o pH mokraće i temperaturi. Osim soli ili neorganiziranog sedimenta, sediment sadrži i tzv. organizirane elemente. Normalno su to velike plosnate epitelne stanice (pločasti epitel), pojedinačni leukociti, ponekad spermatozoidi ili mikroorganizmi. Abnormalni sediment može sadržavati razne vrste cilindara, eritrocite, leukocite, bakterije, parazite i njihova jajašca, kao i abnormalne sastojke neorganiziranog sedimenta.

Cilindri

su u stvari odljevi sabirnih cjevčica bubrega, pa imaju oblik onog dijela tubula u kojemu su nastali. Jedino se hijalini cilindri ponekad mogu naći u normalnoj mokraći.

Referentne vrijednosti

SEDIMENT MOKRAĆE