Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Imunoglobulini

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Riječnik pojmova     Imunoglobulini

Glikoproteinske molekule koje djeluju kao protutijela. Na temelju građe i biološkog učinka razlikuje se pet klasa Ig (IgM, IgG, IgA, IgD, IgE), a neki od njih se dijele u potklase. Molekula imunoglublina ima strukturu poput slova Y, a sastoji se od dva teška (H) i dva laka (L) lanca. Svaki lanac ima varijabilnu i konstantnu regiju. Na jednom dijelu molekule se veže antigen (Fab dio), dok su djelovi konstantne regije odgovorni za biološku aktivnost molekule (Fc dio).