Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Prof.dr. Hajrija Konjhodžić-Raščić

Doktor stomatoloških nauka

mojdoktor.ba     Rubrika     Doktori   Prof.dr. Hajrija Konjhodžić-Raščić
Prof.dr. Hajrija Konjhodžić-Raščić
Doktor stomatoloških nauka

Ocjena

stručnost
cijena
ljubaznost

Kontak info

tel:
+387 33 229 749

Biografija

OBRAZOVANJE

Doktor stomatoloških nauka, Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet

Tema doktorske disertacije: „Anatomske mjere zuba jugoslovenske populacije i postojanje seksualnih razlika u veličini zuba“

1972. – 1975.

Specijalizacija iz Bolesti zuba i usta

1971. – 1973.

Magistar stomatoloških nauka, Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet

Tema magistarskog rada: „Treći korijen kod donjih molara“

1960. – 1966.

Dr stomatologije, Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet – smjer Stomatologije, student I generacije

AKADEMSKA KARIJERA

2004. – danas

Dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu u drugom mandatu

2002. – 2004.

Prodekan za postdiplomski studij

2001. – danas

Šef Katedre za predkliničku stomatologiju

1999.- 2000.

Prodekan za dodiplomski studij

1987.- danas

Redovni profesor na predmetima:

■Morfologija zuba sa dentalnom antropologijom 1 i 2

■Dentalna patologija i endodoncija

■Materijali u stomatologiji

■Uvod u stomatologiju sa etikom

■Historija stomatologije

■Stomatološka propedeutika i dijagnostički protokol

1986. – 1988.

Prodekan za postdiplomski studij

1983.- 1987.

Vanredni profesor

1979. – 1983.

Docent

1971. – 1979.

Asistent na predmetu Morfologija zuba

1967. – 1971.

Asistent na Katedri za bolesti zuba

Autor preko 70 naučnih i stručnih radova, i 2 knjige.

Aktivni učesnik brojnih domaćih i internacionalnih simpozija i kongresa.

USAVRŠAVANJE

2003.

Internacionalni kurs „Estetika u stomatologiji“, Stomatološki fakultet, Sarajevo; voditelj kursa Prof. dr Bernd Kleiber

2001.

Kongres ICDE (Internacional Centar for Dental Education) „Dental progress“, Budimpešta

Gostujući profesor na Stany Brook Univerzitetu, Long Island, NY, USA

Internacionalni kurs „Najnovija dostignuća u endodonciji“, IVOCLAR, Lichtenstain

MENTORSTVA

■Kao dugogodišnji voditelj i profesor na Postdiplomskom studiju Stomatološkog fakulteta  mentor u izradi brojnih magistarskih radova i doktorskih disertacija. Samo u periodu od 2000 – 2009. godine mentor pri izradi tri doktorske disertacije i četiri magistarska rada.

■Bila predsjednik ili član Komisije Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta u procedurama izrade i odbrane magistarskih radova i doktorskih disertacija. Samo u periodu 2000 – 2009. godine predsjednik Komisije u proceduri izrade 15 magistarskih radova, a član Komisije u proceduri izrade četiri doktorske disertacije i 7 magistarskih radova.

Mentorstva u zdravstvenoj specijalističkoj edukaciji

■Kao najstariji specijalista iz Dentalne patologije i endodoncije u proteklom periodu  kao mentor educirala desetine specijalista iz Dentalne patologije i endodoncije, Oralne medicine i parodontologije, Stomatološke protetike, Ortopedije vilica – ortodoncije, Dječije i preventivne stomatologije.

ORGANIZACIONI RAD

Član Međunarodne asocijacije paleoodontologa (IAPO)

Član Udruženja stomatologa BiH

Predsjednik Sekcije za dentalnu patologiju i endodonciju Udruženja stomatologa BiH

Član Komore liječnika/doktora stomatologije FBiH

Član Odbora za medicinsku etiku i deontologiju Komore liječnika/doktora stomatologije FBiH

Član Sabora ljekara BiH

Član FDI (Internacionalna Dentalna Federacija)

Senator Bošnjačkog Instituta

Predsjednik Grupacije medicinskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Predsjednik komisije Stomatološkog fakulteta za nostrifikaciju diploma

Član Kongresnog odbora III Stomatoloških dana BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, 2009.

Član Organizacionog odbora  III Savjetovanja o reformi visokog obrazovanja i primjeni Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu, Sarajevo, 2009.

Član Organizacionog odbora  II Savjetovanja o reformi visokog obrazovanja i primjeni Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu, Sarajevo, 2008.

Član Organizacionog odbora Savjetovanja o reformi visokog obrazovanja i primjeni Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu, Sarajevo, 2007.

Član Organizacionog odbora II kongresa stomatologa Bosne i Hercegovine, Teslić, 2007.

Član Naučnog odbora II BiH simpozija „Morfologija u nauci i praksi“ sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, 2006.

Član Organizacionog odbora 11. Kongresa Balkanske asocijacije stomatologa (BaSS), Sarajevo, 2006.

Član Centra za medicinska istraživanja ANU BiH

Predsjednik Nadzornog odbora Univerziteta u Sarajevu

2000.- 2004.

Član Organizacionog odbora II Stomatoloških dana BiH sa internacionalnim učešćem, Sarajevo, 2003.

Član Organizacionog odbora I Kongresa stomatologa BiH, Sarajevo, 2001.

Predsjednik Organizacionog odbora jubileja „40 godija Stomatološkog fakulteta u Sarajevu“, Sarajevo, 2001.

Glavni urednik monografije „ALMANAH 40 godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu“, Stomatološki fakultet, Sarajevo, 2000.

Glavni urednik „Bibliografije radova Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 1960/61 – 2000/01“, Sarajevo, 2001.

Član Organizacionog odbora I Stomatoloških dana BiH,

Sarajevo, 1999

PRIZNANJA

Dobitnik  brojnih priznanja za višegodišnji univerzitetski angažman:

■Plakete Univerziteta u Sarajevu

■Priznanje sa srebrenom značkom Univerziteta u Sarajevu

■Više diploma Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

 

 


Komentari

Poštovani, morate biti registrovani korisnik da bi ste iskoristili ovu besplatnu pogodnost.

Za prijavu ili registraciju korsitite link "prijava/registracija" u vrhu stranice.