Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Prim. mr. sci. dr. Senad Maksić

specijalista opće hirurgije, traumatolog

mojdoktor.ba     Rubrika     Doktori   Prim. mr. sci. dr. Senad Maksić
Prim. mr. sci. dr. Senad Maksić
specijalista opće hirurgije, traumatolog

Ocjena

stručnost
cijena
ljubaznost

Kontak info

tel:
+387 33 22 33 88
+387 33 81 12 13
GSM:
+387 62 942 428

Biografija

Voditelj Operativnog ortopedskog tima

povrede i oboljenja sistema za kretanje (lokomotorni sistem), sportska traumatologija, artroskopska hirurgija koljenog i ramenog zgloba, artroskopske rekonstrukcije ligamentarnih struktura, zglobne hrskavice,meniska.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

 • Magistar medicinskih nauka
 • Postdiplomski studij Odsjek kliničke discipline, Medicinski fakultet Sarajevo
 • Medicinski fakultet Sarajevo

STRUČNO I NAUČNO USAVRŠAVANJE

 • Specijalizacija Opće hirurgije KCU Sarajevo (uža oblast – traumatologija)
 • Posebna edukacija i specijalizacija u oblasti artroskopija koljenog zgloba, artroskopska rekonstrukcija križnih ligamenata, tretman lezija zglobne hrskavice i meniskusa u okviru programa transfera znanja, pod pokroviteljstvom vlade Kraljevine Švedske, Univerzitetska klinička bolnica “Karolinska” – Stockholm.
 • Specijalizovani trening iz oblasti artroskopskih rekonstruktivnih zahvata na ramenom zglobu, minimalno invazivne operativne procedure – Arthrex centar Minhen
 • Specijalizovani trening u oblasti operativno zbrinjavanje povreda lokomotornog sistema, posebno povrede karličnog prstena i povrede šake – Klinički centar Ljubljana
 • Napredni tečaj u oblasti artroskopija koljena u Švedskoj, Sloveniji i Hrvatskoj
 • Napredni trening kurs u oblasti operativni menadžment povreda lokomorotnog sistema, AOTrauma centar, Davos Švicarska.
 • Napredni trening tečaj za tim-doktora  IOC, Švedska

RADNO ISKUSTVO

 • 17 godina specijalista opće hirurgije – traumatologije;   
 • 14 godina – šef Odjela artroskospke hirurgije i opće traumatologije Klinike za ortopediju i traumatologiju, UKC Sarajevo
 • Tim-doktor i koordinator medicinskog tima FK Sarajevo
 • Sportski ljekar tima FC Sarajevo

KLINIČKE STUDIJE i/ili NAUČNI PROJEKTI

 • Voditelj Kliničke studije “Evaluacija rezultata operativnog liječenja preloma proksimalnog okrajka bedrene kosti”  u 10-godišnjem periodu na klinici za ortopediju i traumatologiju UKC Sarajevo. 
 • Član tima otvorene multicentrične studije o sigurnosti, efikasnosti stimulacije holinergičnih protivupalnih puteva upotrebom sistema za stimulaciju Nervus Vagusa kod pacijenata oboljelih od Reumatoidnog artritisa, preko biopsije, artroskopski uzetih, uzoraka sinovijalne ovojnice koljenog zgloba
 • “Pilot study of The Safety And Efficac Of Neurostimulation of The Cholinergic Anti-Inflammatory Pathway Using An Active Implantable Vagal Nerve Stimulation Device In Patients  With Rheumatoid Arthritis”.
 • Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands

INSTRUKCIJSKI TEČAJEVI, SIMPOZIJI, KONGRESI

 • 2001 – Predavač na tečaju AO Škole iz oblasti operativno liječenje povreda koštanih struktura šake, Sarajevo – BiH
 • 2012 – Predavač na bazičnom trening tečaju artroskopske hirurške tehnike – “Marc Medical Academy” – Sarajevo, BiH  
 • Učešće i radovi na kongresima, simpozijima, stručnim sastancima 

ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA

 • Evropska i svjetska asocijacija Ortopeda i traumatologa,
 • ESSKA – Evropska asocijacija za sportsku traumatologiju, hirurgiju koljena, i artroskopiju .  
 • Udruženje ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine.
 • Udruženje hirurga FBiH i traumatološke sekcije udruge.

PUBLIKACIJE

 • Autor i koautor 20 stručnih i naučnih radova iz oblasti ortopedije opće i sportske traumatologije.
 • Autor i koautor poglavlja dva udžbenika u oblasti komplikacija dijabetskog stopala.

NAGRADE I PRIZNANJA

 • “Plaketa Komore”, Liječnička-ljekarska komora KS
 • titula Primarijus – Federalno Ministarstvo zdravstva
Poštovani, morate biti registrovani korisnik da bi ste iskoristili ovu besplatnu pogodnost.

Za prijavu ili registraciju korsitite link "prijava/registracija" u vrhu stranice.