Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

eKarton

Dragi korisnici,

Briga o vlastitom zdravlju je mnogo više od sretnog izbora osiguravajućeg društva, doktora ili zdravstvene ustanove u kojoj ćete se liječiti. Ažuriran zdravstveni karton sa tačnim ličnim podacima kao I istorijom bolesti, te važnim nalazima vezanim za prethodne dijagnoze je krucijalna komponenta brige o Vašem zdravlju. Danas, ako se želite liječiti u drugoj ambulanti porodične medicine morate podnijeti zahtijev i čekati dok se Vaš karton ne prenese fizičkim putem u novu ordinaciju.Takodjer, nakon što je građanima sa klasičnim zdravstvenim osiguranjem od nedavno dostupno liječenje u privatnim klinikama, polako se briše jaz između javnog i privatnog zdravstva. Sve te izmjene daju slobodu pacijentu u odabiru doktora ili zdravstvene ustanove u kojoj će se liječiti. Ipak, postavlja se pitanje na koji način dopustiti sebi slobodu izbora doktora, a zadržati potpunu i ažuriranu informaciju iz zdravstvenog kartona te takvom kartonu omogućiti mobilnost koja će biti u stanju pratiti slobodu odabira i načina liječenja. Za ovaj problem postoji riješenje. To je elektronski zdravsteni karton!

Elektronski zdravsteni karton, ili eKarton, je medicinska dokumentacija pacijenta u elektronskom obliku. To je mnogo efikasniji, jednostavniji i kvalitetniji način pohranjivanja zdravstvenih podataka, a informacije koje sadrži dragocijene su za sve aktere u tom sistemu. Svi opšti podaci o pacijentu i istorija prethodnih bolesti su u svakom trenutku brzo i lako dostupni.To ljekaru omogućava da dobije pravu i potpunu sliku o Vašem zdravstvenom stanju.

Portal www.MojDoktor.ba je jedini zdravstveni portal u BiH koji kroz opciju “eKarton” svojim korisnicima nudi besplatnu mogućnost kreiranja elektronskog zdravstvenog kartona, te unos, skladistenje i ažuriranje Vaših zdravstvenih podataka na jednom mjestu (anamneza, dijagnoze, terapije, uputa, nalaza i drugih medicinskih dokumenata). Elektronska forma zdravstvenog kartona objedinjuje sve Vaše dijagnostičke nalaze u digitalnom obliku u bazi podataka kojoj jednostavno pristupate preko Vašeg računa na web portal www.najdoktor.ba .

eKarton na jednostavan nacin omogucava uvoz i čuvanje skeniranih dokumenata i slika (slike snima kaka ošto su RTG, CT, ultrazvuk, itd.) pacijenta u digitalnoj formi. Portal koristi razne filtere za unos kategorije medicinskih oblasti, vrste nalaza, dijagnoze, vremenskog perioda, imena pacijenta, i ostalih filtera pogodnih za lakše vođenje evidencije kartona korisnika.

Neke od osnovnih mogućnosti eKarton web aplikacije su:


Najveća korist eKartona je u njegovoj prenosivosti van organizacionih i geografskih granica. U svakom trenutku i gdje god se nalazio korisnik eKartona može putem portal www.mojDoktor.ba pristupiti svom kartonu i podatke iz njega predočiti ljekaru u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalazi.

Korisnik eKartona je i vlasnik sadržaja kartona, a portal omogućava virtuelni prostor za takvu arhivu. Obje strane se u potpunosti pridržavaju zakonskih odredbi o povjerljivosti informacije pohranjene u bazama podataka portala. Za sve informacije pogledati Ugovor o korištenju eKartona i izjavu o povjerljivosti.

 

Portal www.mojDoktor.ba ima za cilj unaprijediti ovu funkciju portala u budućnosti te omogućiti nove opcije svojim vjernim korisnicima.

MojDoktor.ba

 

Da bi ste kreirali eKarton potrebna je registracija.