Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

A-CCP

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Interpretacija laboratorijskih nalaza     A-CCP

Opis

Reumatoidni artritis (RA) jedna je od najčešćih autoimunih bolesti. Dosadašnji testovi za dijagnozu RA - reumatoidni faktor i CRP nedovoljno su specifični za RA. Nedavno se otkrilo da je u serumu osoba s RA, citrulin ciljni peptid različitih auto-anititjela kao anti-perinuklearni faktor, anti-keratin antitijelo, itd. Na tome se zasniva određivanje anti-CCP (antitijela na ciklički citrulinski peptid), koja je visoko specifična za RA.

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene: 17 U/mL

Povišeno

Jedna od najvažnijih dijagnostičkih prednosti antitijela anti-CCP je njihova prisutnost u ranoj fazi RA (<1 god). Prema nekim istraživanjima, antitijela na CCP prethode kliničkim simptomima i do 10 godina. Također je vrlo dobar prognostički biljeg za razlikovanje erozivnog od ne-erozivnog oblika RA. Pretpostavlja se da bi povremeno određivanje anti-CCP u osoba s povećanim rizikom za razvoj RA (genetička predispozicija) omogućilo raniju primjenu terapije u onih sa stalnim porastom koncentracije anti-CCP.