Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Double test

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Interpretacija laboratorijskih nalaza     Double test

Opis

Dvostruki test – Double test služi u jednostrukoj trudnoći za određivanje vjerojatnosti da dijete ima trisomiju na 21. ili na 18. paru kromosoma, te za određivanje rizika za defekt neuralne cijevi. Trisomija 21 je Downov sindrom. Vjerojatnost za postojanje tih poremećaja računa se na temelju mjerenja razine hormona α- fetoproteina i ß-hCG iz uzorka krvi majke i biometrijskih podataka dobivenih ultrazvukom. Ovaj test je moguće učiniti od trudnoće 14 tjedana + 1 dan do trudnoće 18 tjedana + 6 dana. Ultrazvučna mjerenja smiju biti starija do 7 dana. Ovdje se mora naglasiti da procjena rizika javljanja trisomije na osnovu starosti ili procjena rezultata double / triple testa daje samo procjenu individualnog rizika. Ako je vjerojatnost velika onda treba napraviti dijagnostički test, npr. uz pomoć amniocenteze.

Referentne vrijednosti

Ne postoje kao takve već se uspoređuju s rizikom za dob pacijentice i potencijalnim rizikom za komplikacije kod drugih dijagnostičkih testova (amniocenteza).