Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

HBA1C

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Interpretacija laboratorijskih nalaza     HBA1C

Opis

HbA1c nastaje ne-enzimatskom glikacijom slobodne amino skupine na N-kraju β-lanca hemoglobina A0. Razina HbA1c proporcionalna je razini glukoze u krvi. Budući da glukoza ostaje vezana na crvene krvne stanice sve vrijeme njihovog života, određivanje HbA1c ukazuje na srednju dnevnu razinu glukoze u krvi tijekom protekla 2 mjeseca. Određivanje HbA1c se stoga smatra vrlo važnim dijagnostičkim alatom u praćenju kontrole ishrane te terapije u liječenju dijabetesa. Učinkovita kontrola glukoze u krvi vrlo je važna u prevenciji ketoze i hiperglikemije te može smanjiti pojavu i ozbiljnost kasnih komplikacija dijabetesa, kao što je retinopatija, neuropatija, nefropatija te srčana oboljenja.

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene:        4,0 – 6,2 mmol/L

Povišeno

Povišene vrijednosti javljaju se u nedovoljno kompenziranih osoba s dijabetesom.

Sniženo

Nije klinički značajno