Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

HIV REZISTENCIJA

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Interpretacija laboratorijskih nalaza     HIV REZISTENCIJA

Opis

Rezistencija na antiretrovirusne lijekove jedan je od najvažnijih problema s kojima se susrećemo pri liječenju HIV-bolesti. Stručnim rječnikom rezistenciju definiramo kao smanjenu osjetljivost HIV-a tipa 1 na lijekove u laboratorijskom modelu kultivacije. Jednostavnije rečeno, pojavom  rezistencije virus u organizmu osobe koja živi s HIV-om prestao je biti osjetljiv na lijekove, tj. određena kombinacija lijekova prestala je biti učinkovita. Nakon pojave rezistencije, potrebno je promijeniti kombinaciju antiretrovirusnih lijekova i odabrati novu na koju je virus još osjetljiv.