Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

OSTEOKALCIN

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Interpretacija laboratorijskih nalaza     OSTEOKALCIN

Opis

Osteokalcin je peptid čija sinteza ovisi o vitaminu K. Stvara se uglavnom aktivnim osteoblastima te je većina ugrađena u organskom matriksu kosti. Osteokalcinski dijelovi koštanog matriksa također ulaze u cirkulaciju za vrijeme koštane resorpcije; također je osteokalcin prisutan u megakariocitima (stanice iz koje nastaju trombociti) te u trombocitima. Stoga povišene razine osteokalcina u serumu često se objašnjavaju ne samo kao znak povećanog stvaranja kosti, nego i kao znak povećane izmjene kosti. Za ovu je pretragu potrebno biti natašte.

Referentne vrijednosti

OSTEOKALCIN

Povišeno

Povećan je kod stvaranja kosti i veće aktivnosti kosti (hiperparatireoiditis, metastaze u kostima, osteoporoza, rahitis). Povećan je i kod zapriječene eliminacije bubregom.

Sniženo

Često nađeno kod reumatiodnog artritisa.