Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

PAPP-A

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Interpretacija laboratorijskih nalaza     PAPP-A

Opis

PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A) prvo je izoliran iz seruma trudnica, gdje je njegova koncentracije postepeno rasla do poroda. PAPP-A nastaje u trofoblastima i izlučuje se u majčin serum.

Danas je već dobro poznato da koncentracije PAPP-A, u prvom trimestru trudnoće (između 11. i 14. tjedna trudnoće) u serumu je pouzdani marker fetalne aneuploidije. U kombinaciji sa slobodnom ß-HCG i ultrazvukom nuhalnog nabora, postaje marker izbora za otkrivanje žena sa povećanim rizikom nošenja fetusa sa Down-ovim sindromom (trisomija 21) i Edwards-ovim sindromom (trisomija 18) za vrijeme prvog trimestra trudnoće. S ovom kombinacijom markera, te u kombinaciji sa ultrazvučnim mjerenjem nuhalnog nabora moguće je detektirati 90% aneuplodija (s 5% lažno pozitivnih nalaza).

Referentne vrijednosti

Median vrijednosti ovog hormona u patološkim trudnoćama je niži u odnosu na urednu trudnoću, a vrijednosti se koreliraju s visinom, težinom te starosti trudnoće.