Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

SLOBODNI T4

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Interpretacija laboratorijskih nalaza     SLOBODNI T4

Opis

Najveći dio tiroksina u krvi vezan je za transportni protein TBG (thyroxin binding globulin). Samo slobodna frakcija hormona (fT4) je biološki aktivna. T3 ima oko 10 puta manji afinitet za vezanje na proteine od T4, tako da promjene u proteinima-nosačima imaju puno manji učinak na koncentraciju slobodnog T3 nego na slobodni T4. Upotreba mjerenja u dijagnozi oboljenja štitnjače.

Referentne vrijednosti

SLOBODNI T4

Povišeno

U toksičnoj guši, toksičnoj nodularnoj guši, hipertiroidizmu, akutnoj psihijatrijskoj bolesti, anoreksiji nervosa.

Sniženo

Snižene vrijednosti mogu se naći u hipotiroidizmu, kroničnom oštećenju bubrega te pre-eklampsia.