Što je ne-Hodgkinov limfom?

Ne-Hodgkinov limfom (non-Hodgkin, NHL) predstavlja tumor koji nastaje zloćudnom preobrazbom stanica limfocitnog reda. Razumijevanje NHL-a posljednjih je desetljeća bitno unaprijeđeno što uz nove, sve uspješnije načine liječenja mijenja prognozu oboljelih od ove bolesti.Pod nazivom ne-Hodgkinov limfom, podrazumijeva se više od 30-tak vrsta limfoma, koji se međusobno razlikuju po tipu stanica iz kojih su nastali, brzini rasta, osjetljivosti na liječenje i prognozi. Prema zloćudnosti tj. brzini rasta mogu se podijeliti na ne-Hodgkinove limfome niskog, srednjeg i visokog stupnja malignosti.Limfomi niskog stupnja malignostiLimfome niskog stupnja malignosti karakteriziraju sporiji rast i napredovanje, zbog čega bolesnik simptome primjećuje obično kada je bolest već uznapredovala. Limfomi niskog stupnja malignosti još se nazivaju indolentnim limfomima.Najpoznatiji predstavnici te skupine su folikularni limfom i mali limfocitni limfom (ili kronična limfocitna leukemija). Kod nekih spororastućih oblika indolentnih limfoma, ovisno o procjeni liječnika, s liječenjem se ne mora započeti odmah nakon dijagnoze. Umjesto toga bolesnik se redovito kontrolira, a s liječenjem se započne kada se uoče znaci napredovanja (progresije) bolesti. Međutim, izlječenje kod indolentnog NHL-a uglavnom nije moguće. Umjesto toga, liječenjem se bolesnik uvodi u remisiju, stanje koje karakterizira nestanak simptoma i znakova tumora u krvi ili koštanoj srži. Remisija može biti potpuna, kada je dostupnim dijagnostičkim metodama nemoguće detektirati znakove bolesti ili djelomična (parcijalna) kada postoje znaci bolesti, no bolesnik je bez simptoma i živi gotovo normalnim životom. Nakon remisije koja može trajati i po nekoliko godina, bolest se obično vraća, što se uočava dijagnostičkim metodama ili ponovnom pojavom simptoma. Takvo stanje nazivamo relaps i ono uvijek zahtijeva terapiju.Limfomi visokog stupnja malignostiLimfomi visokog stupnja malignosti rastu vrlo brzo, zbog čega vrlo brzo stvaraju simptome. To je razlog zašto se češće otkriju u ranim fazama, kada bolest još nije uznapredovala. Limfomi visokog stupnja malignosti još se nazivaju i agresivnim limfomima.Najpoznatiji predstavnici ove skupine su difuzni i anaplastični B-velikostanični limfom, Burkittov limfom te limfoblastični limfom. Bez terapije, agresivni bi limfomi vrlo brzo doveli do smrtnog ishoda, pa se s liječenjem mora započeti odmah nakon potvrde dijagnoze. Budući da ovi limfomi najčešće vrlo dobro reagiraju na terapiju, liječenjem je moguće postići ne samo dugotrajnu remisiju, već i izlječenje.Limfomi srednjeg stupnja malignostiLimfomi srednjeg stupnja malignosti po brzini su rasta i zloćudnosti između dvije gore opisane skupine.Ne-Hodgkinov (Non-Hodgkinov) limfom - važno za zapamtiti:određivanje tipa limfoma je važno jer o tome ovisi buduće liječenje

limfomi niskog stupnja malignosti (indolentni limfomi) rastu sporo, kasno stvaraju simptome pa se otkrivaju tek kada je bolest uznapredovala

limfomi visokog stupnja malignosti (agresivni limfomi) rastu brzo i stvaraju simptome zbog kojih se otkriju u ranoj fazi

indolentni limfom najčešće nije moguće izliječiti, ali je moguće postići dugotrajnu remisiju

agresivni limfomi obično dobro reagiraju na liječenje, a moguće je i izlječenje