Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Dekubitus

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Riječnik pojmova     Dekubitus

Nekroza kože ili sluznice nastala kao posljedica dugotrajnog lokalnog pritiska