Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Elektromioneurografija

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Riječnik pojmova     Elektromioneurografija

Elektromioneurografija (skr. EMNG) je elektrodijagnostička pretraga koja se koristi u dijagnostici bolesti živaca i mišića. Pretraga se radi pomoću iglenih ili površinskih elektroda i uređaja za pojačavanje, prijenos i bilježenje signala.