Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Interleukini

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Riječnik pojmova     Interleukini

Skupina citokina koji posreduju u komunikaciji između različitih vrsta limfatičkih stanica, označavaju se skraćenicom IL i brojem (primjerice IL-1, IL-2...).