Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Juvenilno

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Riječnik pojmova     Juvenilno

Pridjev koji se koristi kada se opisuju bolesti specifične za dječji uzrast (do 16. godina života).