Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Neurorizično dijete

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Riječnik pojmova     Neurorizično dijete

Novorođenčad koja bi mogla imati smetnje u razvoju. Danas se smatra da 10% živorođene djece pripada grupi neurorizičnih. Pravodobno i pravilno provedenim rehabilitacijskim postupkom postiže se ne samo izbjegavanje ireverzibilnih oštećenja već i potpuno izjednačavanje, u svim funkcijama, neurorizične djece sa svojim vršnjacima