Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Rituksimab

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Riječnik pojmova     Rituksimab

Monoklonsko protutijelo usmjereno protiv molekule CD20 koja se nalazi površini limfocita B. Ubraja se u sklupinu bioloških lijekova koji se primjenjuju u liječenju bolesnika s reumatoidnim artritisom u obliku intravenskih infuzija u ciklusima od po 2 infuzije s razmakom od 2 sedmice. Ciklus se može ponoviti nakon 6 i više mjeseci