Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Serumska bolest

mojdoktor.ba     Medicina A-Z     Riječnik pojmova     Serumska bolest

Poremećaj koji nastaje taloženjem imunokompleksa u razne organe ili tkiva. Preduvjet za nastanak bolesti jest nazočnost antigena i antitijela u serumu bolesnika koji zatim stvaraju takozvane imunokomplekse. Poremećaj je dobio ime na temelju rezultata pokusa u kojima je pokusnim životinjama izazivana bolest primjenom njima stranog seruma. Danas se zna da je serumska bolest poremećaj koji je u podlozi nastanka niza bolesti autoimune naravi. Tipični su primjeri serumske bolesti neki oblici vaskulitisa koji se pojavljuju uz infekcije ili nakon njih te sustavni eritemski lupus.