Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Uslovi korištenja kartice MOJ DOKTOR

Uslovi i uputstvo za korišćenje Kartice MOJ DOKTOR

Sticanje i korišćenje Kartice MOJ DOKTOR podrazumjeva izričito i potpuno prihvatanje navedenih uslova i pravila.

1. Karticu MOJ DOKTOR izdaje i promoviše privredno društvo Forma.Com doo. Kompanija Forma.Com doo sarađuje sa privatnim zdravstvenim ustanovama, pojedincima i organizacijama koje pružaju usluge vezane za zdravlje, a koje korisnicima kartice pružaju usluge sa popustima.

2. Pravo na korišćenje kartice ima član, odnosno korisnik čije se ime nalazi na kartici i njena upotreba nije dozvoljena od strane trećeg lica.

3. Period važenja kartice je godinu dana od datuma izdavanja.

4. Sticanje kartice MOJ DOKTOR je moguće isključivo nakon popunjavanja formulara, prihvatanja svih uslova i pravila korišćenja kartice kao i davanja saglasnosti od strane lica kojem se kartica izdaje.

5. Svi partneri (doktori svih specijalnosti, dijagnostički centri, privatne klinike, pojedinci i organizacije koje pružaju usluge vezane za zdravlje) i pogodnosti koje pružaju korisnicima kartice su istaknuti na portalu www.mojDoktor.ba putem koje svi članovi koji posjeduju karticu mogu da se informišu.

6. Lista partnera i pogodnosti koje pružaju partneri mogu biti promjenjene bez pismenog obavještenja od strane kompanije Forma.Com doo. O svim izmjenama (na primer: promjena ponude jednog od partnera, dodatna ponuda, prekid saradnje sa bilo kojim partnerom ili bilo koja promjena koja se može dogoditi tokom saradnje kao što je navedeno u "Ugovoru o poslovnoj saradnji") naši članovi će biti obavješteni i informisani putem email-a i objavljivanjem obavještenja na portalu www.mojDoktor.ba

7. Usluge sa popustom koju kartica obezbjeđuje, korisnik plaća direktno partneru odnosno pružaocu usluge u skadu sa poslovnom politikom partnera. Popupsti za korisnika kartice je ugovoren između kompanije Forma.Com doo i partnera, a lista popusta postavljena je na portalu www.mojDoktor.ba

8. Svi partneri su u obavezi da obračunaju popust na usluge koje su ugovorene za korisnike kartice MOJ DOKTOR, sve do isteka važenja iste.

9. Kompanija Forma.Com doo ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da na bilo kakav ili bilo koji način dođe do ljekarske greške ili nemara nekoga od partnera. Ukoliko dođe do nemilog događaja, ODGOVORNOST za takve slučajeve preuzima SAMO I ISKLJUČIVO ugovoreni partner privrednog društva Forma.Com doo.

10. Na prednjoj strani kartice MOJ DOKTOR se nalazi ime i prezime člana, onako kako je navedeno u formularu i mora biti identično sa imenom koji se nalazi u ličnoj/osobnoj karti ili pasošu/putovnici građanina, rok trajanja kartice, kao i jedinstveni broj kartice koji služi za prepoznavanje korisnika kartice kod izdavaoca kartice kao i prilikom korišćenja usluga kod partnera.

11. Svaka kartica MOJ DOKTOR: ~ može biti poništena ukoliko nije prošlo 14 radnih dana od datuma izdavanja i ukoliko nije došlo do korišćenja bilo koje usluge koje pružaju partneri. ~ mora se pokazati pri svakom korišćenju usluga partnera zajedno sa bilo kojim ličnim dokumentom koji sadrži fotografiju lica kojem pripada, radi indetifikovanja korisnika (lična karta, pasoš, vozačka dozvola).  ~ nema nikakvih ograničenja za sticanje iste (starosnu granicu, privatno ili državno osiguranje, zdravstveno stanje, istoriju bolesti, itd.).

12. Kompanija Forma.Com doo ima dozvolu za formiranje arhive korisnika kao i uvid u lične podatke kao što su ime i prezime, adresa, kontakt i sl. koje ispunjava sam korisnik prilikom sticanja kartice. Administracija, obrada i zaštita ličnih podataka članova podlježe trenutnim pravnim propisima Bosne i Hercegovine. Kompanija se obavezuje da neće prodati ili iznajmiti lične podatke korisnika drugom pravnom ili fizičkom licu. Forma.Com doo se obavezuje da će sve navedene lične podatke koristiti u slučaju dostavljanja foto ili drugih kopija, brošura ili obaveštenja druge vrste elektronskim putem, ili u slučaju slanja proizvoda, poklona, sms, mms poruka korisnicima kartice.