Elektronski zdravstveni karton

Portal www.najdoktor.ba je jedini zdravstveni portal u BiH koji kroz opciju “eKarton” svojim korisnicima nudi besplatnu mogućnost kreiranja elektronskog zdravstvenog kartona, te unos, skladistenje i ažuriranje Vaših zdravstvenih podataka na jednom mjestu.

Šta je to eKarton

Elektronski zdravsteni karton, ili eKarton, je medicinska dokumentacija pacijenta u elektronskom obliku. Ovakav način pohranjivanja medicinskih podataka je uobičajena praksa u razvijenim zemljama gdje je maksimalno iskorišten potencijal koji pružaju otvorene (mobilne) i brze komunikacije.  Elektronsko poslovanje u zdravstvu omogućuje bolju dostupnost, unapređenje zdravstvenih usluga, efikasnost, veću transparentnost i odgovornost, smanjenje troškova, te veće zadovoljstvo krajnjeg korisnika.

Ekarton predstavlja mnogo efikasniji, jednostavniji i kvalitetniji način pohranjivanja zdravstvenih podataka, a informacije koje sadrži dragocijene su za sve aktere u tom sistemu. Svi opšti podaci o pacijentu i istorija prethodnih bolesti su u svakom trenutku brzo i lako dostupni što ljekaru omogućava da dobije pravu i potpunu sliku o Vašem zdravstvenom stanju.

eKarton usluga na NajDoktor portalu

Unatoč tome što je elektronsko poslovanje u Bosni I Hercegovini u primjetnom usponu , njegova upotreba u BiH zdravstvenom sistemu je minimalna. Projekat elektronske zdravstvene kartice je odličan iskorak ka informatizaciji zdravstva u BiH, ali na žalost pomaci u njegovoj implementaciji su spori i bez vidljivih rezultata. 

NajDoktor.ba je portal koji Vam nudi da na jednom mjestu objedinite sve Vaše dijagnostičke nalaze (anamneze, dijagnoze, terapije, nalaze i druge medicinske dokumente) prebacujući ih u digitalni oblik. Ova opcija Vam omogućava da kreirate svoju jedinstvenu elektronsku zdravstvenu kartoteku kojoj jednostavno i u svakom trenutku možete pristupiti Vasim racunarom ili mobilnim aparatom.

Kako kreirati svoj eKarton

Opcija “eKarton” na web portal www.najdoktor.ba  je besplatna.

Besplatnom registracijom postajete član Kluba NajDoktor te ,pored ostalih pogodnosti koje nudi ovo besplatno članstvo, dobivate pristup Vašoj sopstvenoj elektronskoj zdravstvenoj kartoteci.

Korisnik eKartona je i vlasnik sadržaja kartona, a portal omogućava virtuelni prostor za takvu arhivu.

Portal Vam,  korištenjem opcije “eKarton”, na jednostavan nacin omogucava uvoz i čuvanje skeniranih dokumenata i slika (slike snimaka kao što su RTG, CT, ultrazvuk, itd.) pacijenta u digitalnoj formi. Broj i naziv kartona je neograničen čime dobivate mogućnost praktične pohrane ličnih, ali  i podataka o zdravlju drugih osoba (na primjer članova Vaše porodice).

Obzirom na to da je unos broja kartona i količina podataka neograničena, portal koristi razne filtere pretrage kao što su : kategorija medicinske oblasti, vrste nalaza, dijagnoze, vremenski period, ime pacijenta,te ostale filtere pogodne za lakše vođenje evidencije zdravstvenog kartona korisnika.

Korist eKartona

Najveća korist eKartona je u njegovoj prenosivosti van organizacionih i geografskih granica. U svakom trenutku i gdje god se nalazio korisnik eKartona može putem portala www.najdoktor.ba pristupiti svom kartonu i podatke iz njega predočiti ljekaru u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalazi.

Više o eKarton-u 

NajDoktor.ba