Ovo je drugi po redu sastanak koji s tim ciljem saziva Mahmutbegović, ljekarka po vokaciji, želeći da sadašnji i budući pacijenti u Federaciji koji obole od ove opake i veoma progresivne kancerogene bolesti dobiju mogućnost za liječenje novim medikamentima za koje je struka ustanovila da daju veoma dobre rezultate.

Prethodno su se učesnici sastali 7. novembra, kada su s Mahmutbegović, osim članova Udruženja oboljelih od melanoma FBiH, razgovarali predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja, Federalnog ministarstva zdravstva, Ureda federalnog premijera, kao i pojedini ljekari onkolozi.

Budući da tada, kao ni danas, nije došlo do konkretnog dogovora o modalitetima realizacije inicijative jer su predstavnici institucija, posebno iz Zavoda, markirali nedostatak novca kao glavni problem, Mahmutbegović je za današnji susret pozvala još i predstavnike Parlamenta FBiH te dodatni broj ljekara s onkoloških klinika širom Federacije.

Onkolozi su došli iz više gradova i nedovosmisleno kazali da terapiju protiv metastatskog melanoma, inače veoma skupu na tržištu, treba učiniti dostupnom pacijentima što prije. Od opakog melanoma obolijevaju i mlađi ljudi, napomenuli su doktori, a bez odgovarajućih lijekova, prognoze u pogledu dužine života veoma su loše.
 


Iz Udruženja oboljelih predsjednik Fikret Operta je rekao da će, ne bude li rješenja što prije, mnoge pacijente Federacija osuditi na smrt. Pozvao je predstavnike institucija na odgovornost budući da su oni izabrani predstavnici građana, u protivnom, rekao je, treba da podnesu ostavke.

Operta je, kaže, ipak optimist u pogledu konačnog ishoda inicijative te je zahvalan potpredsjednici Mahmutbegović zbog njenog angažmana.

Sead Sefić, također član Udruženja oboljelih, u jednom momentu je tokom današnjeg sastanka rekao da članovi te asocijacije nestrpljivo i s nadom očekuju ishod.

Budući da su prezentirani i finansijski pokazatelji o povećanju prihoda u Federalni fond solidarnosti za 2016. godinu, s tendencijom nastavka pozitivnog trenda i za 2017., teza koju je na sastanku zastupala potpredsjednica FBiH Mahmutbegović bila je da možda upravo tu treba tražiti potencijalni prostor za finansijsko pokriće uvrštavanja nove terapije protiv melanoma na "A" listu. Ona je više puta rekla da se od 140 do 150 miliona KM godišnjih prihoda Fonda može, valjda, odvojiti dva do tri miliona, koliko je potrebno za spasavanje oboljelih od melanoma.

Također je predlagala da Zavod osiguranja sagleda i mogućnosti unutrašnje preraspodjele novca ne bi li se otvorio prostor za realizaciju inicijative.

Na koncu je dogovoreno da za desetak-petnaest dana bude održan još jedan sastanak istih učesnika ne bi li došlo do rješenja.

Fikret Operta, predsjednik Udruženja oboljelih od melanoma u Federaciji BiH, živi je primjer uspješnosti liječenja novim lijekovima protiv ove opake bolesti.

Budući da se on, zahvaljujući angažmanu porodice, liječio u Njemačkoj medikamentima koji su kod njega dali vrlo dobre rezultate, želja mu je, kaže, da i pacijentima u FBiH, uvrštavanjem na "A" listu, bude dostupni lijekovi iz ove grupe, odnosno kombinacija tzv. ciljane i imunološke terapije.

Prim. dr. Semir Bešlija iz Udruženja onkologa BiH rekao je na sastanku održanom kod potpredsjednice FBiH 7. novembra da su onkološka oboljenja najzastupljenija u 2017. godini i po učestalosti i po smrtnosti.

Fond solidarnosti i vertikalni programi zdravstvene zaštite su nešto najbolje što se zadnjih godina desilo kad je riječ o zdravstvu, ali nije dobro što u trenutnoj praksi "neke stvari ne rješavamo sistemski", kazala je tada potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović.
 
Fena.ba