Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Medicinski centar Sporticus

mojdoktor.ba     Rubrika     Zdravstvene ustanove   Medicinski centar SporticusMedicinski centar Sporticus

Alipašina 49, Ciglane, 71000 Sarajevo
+ 387 33 202 502
+ 387 61 72 11 44
+ 387 33 202 502

Ocjena

stručnost
cijena
ljubaznost

Foto galerija

Prikaži sve fotografije

Rječnik medicinskih pojmova

Rječnik medicinskih pojmova Često korišteni pojmovi u medicini.
saznaj više

Priručnik Bolesti

Priručnik Bolesti Sve o bolestima, njihovim simptomima i naćinu liječenja.
saznaj više

Interpretacija lab. nalaza

Interpretacija laboratorijskih nalaza Detaljan opis nekog sastojka krvi.
saznaj više

Mr. Pacient

Mr. Pacient Ne znate u kojoj oblasti tražiti doktora, tražite prema simptomima.
saznaj više

Korisni dokumenti

Korisni dokumenti saznaj više

O nama

Medicinski Centar"Sporticus" je nastao kao pokušaj Dr.Buljugić Edina i saradnika da naprave ustanovu u kojoj će se desiti spoj Medicine i Kineziologije na jedinstven i praktičan način.Naime,svjesni velike "rupe " u procesu rehabilitacije sportaša u momentu kad se završi sa fizikalnom terapijom jer se u tom momentu stanje sportaša u kojem se nalazi nije 100% ni medicinska a ni kineziološka odgovornost već podjednako 50% i jedne i druge naučne oblasti.SPORTICUS daje jedinstvene programe rehabilitacije/kondicioniranja gdje se prije svega pazi na sprečavanje ponovnog povređivanja ali se maksimalno skraćuje vrijeme povratka na sportske terene.Ne moramo posebno naglašavati da smo jedina takva ustanova u B I H.
Pored vrhuske tehniče opremljenosti sa aparatima za fizikalnu terapiju,poseban akcenat stavljamo na veoma Educirani kadar kojeg čine ljekari različite specijalnosti (Spec.fizijatar,ortoped/traumatolog,spec.sportske medicine i fizioterapeuti).Inače smo spojeni u internu mrežu medicinskih ustanova različitih specijalnosti sa kojima zaokružujemo kompletan zdravstveno-sportski nadzor nad sportašima.

Usluge / Djelatnosti

Prevencija i rehabilitacija sportskih povreda

Medicinski centar Sporticus je jedina medicinska ustanova u BiH, koja se specifično bavi prevencijom i rehabilitacijom sportskih povreda

PREVENCIJA SPORTSKI POVREDA

Tumačenje sportskih povreda kao nečega što je dio igre ukazuje da se malo toga može učiniti da se spriječi njihova pojava i ozbiljnost. Međutim, na osnovu sprovedenih studija došlo se do saznanja da to nije istina. Ukoliko se posveti pažnja faktorima rizika koji dovode do sportskih povreda, posebno među mladim sportistima, one se mogu smanjiti za 20 do 50%. To važi za akutne, kao i za povrede vezane za pretreniranost (overuse). Nije potrebno pomenuti da je klupski ljekar „ključni igrač“ u prevenciji sportskih povreda sportista.
Kada je u pitanju prevencija akutnih povreda situacija je prilično jasna. Prije nego što budemo pokazali načine prevencije povreda pretreniranosti - mnogo kompleksnijeg zadatka ljekara sportskog tima - prvo ćemo sagledati ključne tačke spriječavanja pojave akutnih povreda.

FIZIOTERAPIJSKE I REHABILITACIJSKE METODE KOD POVREDE SPOTISTA

Rehabilitacija je složeni proces ponovnog osposobljavanja za svakodnevni i profesionalni život, te za emotivnu i socijalnu stabilnost osobe, koje izgube tu sposobnost potpuno ili djelimično zbog bolesti ili povrede. 
U sportu to konkretno znači povratak sportiste u psihofizičko stanje identično onome prije nastanka povrede. Proces rehabilitacije započinje neposredno nakon povređivanja i odvija se onoliko dugo koliko to traže narušene sposobnosti i individualno je prilagođen svakom sportisti. Rehabilitacija sportskih povreda je u mnogo čemu drugačija od uobičajenih rehabilitacijskih postupaka. Jedna od značajnijih razlika je nastojanje da se sportistu nakon povrede (ako to povreda ne zahtjeva), ne mora staviti na uvjete strogog mirovanja.
I kod najstrožijih povreda, koje zahtjevaju imobilizaciju dijelova tijela potrebno je napraviti individualni program vježbanja nepovrijeđenog dijela tijela koji će sačuvati mišićnu masu, pokretljivost zglobova i kralježnice, a sportista će imati osjećaj da nije izgubljen za fizičku aktivnost.
Zadaci postupka za rehabilitaciju sportskih povreda usmjereni su na: održavanje mišićne mase i kvaliteta mišića, pokretljivost zglobova i prevencija kontraktura, očuvanje propriocepcije, održavanje kvalitete funkcionalnih gibanja u pojedinim sportovima, umanjivanje gubitka sportskih vještina, te očuvanje kardiovaskularnih sposobnosti.

Kako bi znali da su ciljevi rehabilitacije sportskih povreda ispunjeni potrebno je provjeriti sljedeća stanja:
   •Izostanak boli u svim aktivnostima
   •Očuvanje funkcionalnih kapaciteta svih zglobova
   •Unapređenje kvalitete i kvantitete mišićne mase
   •Vraćanje sportske vještine na razinu prije povrede
   •Funkcionalnost proprioceptivnog aparata
  •Optimalna razina razvijenosti izdržljivosti i snage kao predpostavka za naredna opterećenja
   •Psihofizička spremnost sportaša

Rehabilitacija sportista je vrlo zahtjevan posao koji traži znanje, vještinu, strpljenje i individualni pristup svakom sportisti i svakoj povredi.

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija predstavlja aplikaciju (primjenu) raznih oblika fizičke energije (svetlosne, toplotne, električne, magnetne, mehaničke…) u cilju prevencije, liječenja i funkcionalnog osposobljavanja oboljelih i povrijeđenih (medicinska rehabilitacija).

 

Kineziterapija-terapija pokretom

Kineziterapija (grčke riječi kinein - kretati se, kinezis - pokret) je oblast fizikalne terapije koja se bavi primjenom pokreta u svrhu liječenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja dijelova i organizma u cijelini.

Kineziterapija kao dio fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije. Ona se bavi primjenom sistematizovanih pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela u vidu vježbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamjene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom. 

Cilj kineziterapije je maksimalno iskorištavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vežbe. 
Aktivne vježbe se dijele na:
   - aktivne potpomognute
   - aktivne nepotpomognute
   - aktivne vježbe sa otporom.

   Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.
     U izvođenju jednog pokreta učestvuje više anatomskih struktura:
   - koštani sistem
   - zglobovi
   - mišići
   - periferni nervni sistem
   - centralni nervni sistem

   Još veći značaj kineziterapija dobija upravo zbog toga što pokret dovodi do angažovanja i ostalih organskih sistema : kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog idr.
   Zato je danas kineziterapija obavezni dio rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sistema (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih sudova, bolesti disajnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesnika

KINEZITERAPIJA MORA BITI STRUČNO VOĐENA I DOZIRANA!

 Propisuje je doktor, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije a sprovodi je viši fizioterapeut uz nadzor ljekara. Doziranje kineziterapije zahtijeva poznavanje opšteg stanja organizma (kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem, nervni sistem, psihička spremnost i motivacija, zanimanje pacijenta, da li se nekada bavio sportom…).

Terapijski efekti kineziterapije su:

   - povećanje mišićne snage i elastičnosti
   - povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
  - poboljšanje  funkcije  kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog  sistema i organa za varenje
   - poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u cjelini
     - stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

 Oblici kineziterapije koje sprovodimo u Medicinskom centru „Sporticus“ su:

- kineziterapija posle preloma kosti,sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura)
   - kineziterapija za cervikalni sindrom
   - kineziterapija za lumbalni sindrom
  - kineziterapija  kod  perifernih artroza  (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka)
  - kineziterapija   posle prijeloma kosti,sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura)
    - vježbe za osteoporozu
   - korektivna gimnastika (predstavlja skup fizičkih vježbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primjenjivati preventivno kod djece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje)
   - vježbe za skoliozu i kifozu
   - vježbe za korekciju ravnih stopala
   - vježbe disanja
   - vježbe relaksacije
   - edukacija zaštitnih položaja i pokreta

Masaže

Masaža je jedan od najstarijih i najjednostavnijih načina liječenja. Ime joj potječe od arapske riječi “MASSA”, što znači-dodir. 
   Tehnike masaže su tokom historije bile vrlo cijenjene i razvijene već u drevnom Egiptu i Kini. Kasnije su čak bile prihvaćene kao glavne tehnike otklanjanja boli u Grka i Rimljanja. Postoje čak i zapisi u kojima je vidljivo da se i sam Julije Cezar svakodnevno podvrgavao masažama zbog jakih bolova u glavi i neuralgija.

Danas su tehnike masaže uvedene kao sastavni dio terapije i ozdravljena pri liječenju mnogih zdravstevnih poremećaja i bolesti zbog dokazanog učinka na krvotok, imunološki sustav, tonus mišića i općenito kontrolu razine stresa u organizmu. 

   Stres je jedan od pratećih problema današnjeg užurbanog načina života i uzrok je mnogih zdravstvenih problema i bolesti. Mnogi liječnici i naučnici smatraju da je stres odgovoran za čak 75% svih bolesti u razvijenim zapadnim zemljama uključujući bolesti i poremećaje kože (ekcemi, psorijaza), glavobolje i migrene, probavne poremećaje, visoki krvni pritisak i srčane bolesti, boli i napetost mišića i depresije. 

   Također moderan način života je sve zahtijevniji i iscrpljujći, kako fizički, tako i emotivno što pojedincu ostavlja jednu jedinu mogućnost, a to je naučiti živiti sa stresom te ga pokušati umanjiti što je više moguće. Jedan od najboljih načina je i redovita primjena masažnih tehnika kao odličan put za smanjenje ukupne napetosti organizma i prevencije mnogih bolesti. 

   Glavno djelovanje na organizam se očituje u poboljšanju cirkulacije i limfne drenaže koja je kod većine osoba koje se ne bave redovitom fizičkom aktivnošću neadekvatna. Pri tome dolazi do pojačanog zadržavanja tekućine i razgradnih produkata metabolizma koji na naš organizma djeluju poput pravih toksina pogodujući razvoju niza zdravstvenih poremećaja od neestetskih pojava poput celulita do razvoja ozbiljnih bolesti.

Vrste masaža, koje se nalaze u ponudi Medicinskog centra "Sporticus":

Klasična ručna masaža
  -djeluje na mišićni sistem, a putem posebnih pokreta omogućava izolaciju i djelovanje na pojedine mišiće, te time stimulaciju i poboljšanje tonusa i smanjenje napetosti. To je jedna od najpoznatijih tehnika masaže, kao i najstariji oblik terapeutskog iscjeljivanja koji se primjenjuje više hiljada godina. Svrha klasične masaže je opuštanje cijelog tijela, a sama se masaža temelji na kombinaciji pet osnovnih pokreta koji su usmjereni prema srcu. Djeluje na živčani sistem, cirkulaciju, poboljšava se rad žlijezda, povećava se tonus muskulature, a poboljšava se rad lokomotornog sustava i unutarnjih organa.

Limfna drenaža (ručna)
   -ona pozitivno utiče na limfni sistem što je vrlo korisno kod detoksikacije i prehranjivanja organizma. Ravnoteža limfnog sistema bitna je za dobar rad imunološkog sistema. 

Medicinska masaža
   -primjenjuje se na bolne i napete dijelove tijela (vrat, ramena, leđa) kako bi se otklonila bol, spazam ili grč mišića. Također je pogodna za otklanjanje miogeloza (nakupine mliječne kiseline u obliku malih ali bolnih kvržica). 
Ova tehnika masaže je pogodna za osobe koje dugo sjede u određenom položaju npr. rad za računarom.

Parcijalna masaža
   -ova masaža je usmjerena na određeni dio tijela - glavu, vrat, noge, ramena i sl, a cilj joj je opuštanje i oslobađanje tijela od stresa i napetosti. Dakle, radi se o intenzivnoj masaži na problematičnom dijelu tijela koja opušta i potiče mikrocirkulaciju.

Sportska masaža
   -Klasična i sportska masaža se zapravo uveliko ne razlikuju, jedina je razlika u intenzitetu masiranja. Kod sportske masaže zahvatima se nastoji brzo i potpuno pripremiti tijelo za sportske napore, trening ili povećanju kondicije. Fiziološko djelovanje isto je kao i kod klasične masaže. Najčešće se zbog svoje energičnosti koristi za jake i hipertrofične mišiće kod sportaša. Efekti su relaksacija mišića i smanjenje količina mliječne kiseline u tijelu.

Masaža kombinovana sa strechingom/istezanjem
   -Radi se o kombinaciji intenzivne sportske masaže i istezanja, a što predstavlja ključ u prevenciji sportskih povreda

Relaksaciona masaža
   -Kao što i sam naziv govori, radi se o nježnoj i umirujućoj masaži s elementima akupresure čime tijelo postaje opušteno, a ujedno se stimulira i cirkulacija u tijelu. 

Aromatična masaža 
   -uz drenirajuće i tonizirajuće djelovanje, zbog kombinacije mirisa eteričnih ulja koja su uvrštena u ovaj tretman, ujedno opušta i podiže raspoloženje. Korištenje aromatskih ulja u masaži djeluje na emocije, zglobove, mišiće, cirkulaciju, probavu, ginekološko-urološke probleme, neurološke probleme itd. Temelj ove masaže je aromaterapija. Ovo je vrlo ugodna i opuštajuća masaža cijelog tijela. Aromatska ulja su koncentrati bilja koji svojim mirisom i djelovanjem pozitivno djeluju na organizam. 

Kinesiotaping

Proces prirodnog liječenja uz Kinesio trake (kinesiotape) je 1970. godine razvio dr. Kenzo Kase, japanski kiropraktičar, a na temelju vlastitog kliničkog iskustva, utvrdivši da mnogi bolovi nastaju zbog funkcijskih smetnji mišića i tkiva u području zglobova, te njihovog međusobno narušenog sklada.

U prvoj dekadi Kinesio trake su koristili samo medicinski praktičari u Japanu, međutim njihova učinkovitost je pomakla granice, te su ih ubrzo priznali i počeli koristiti i ljekari profesionalnih sportista.
Vrlo su učinkovite za sportske povrede i bolove u mišićima. Kinesiotaping smanjuje bol tako što olakšava limfnu drenažu, na način da podiže kožu povećavajući međustanični (intersticijski) prostor. 
Riječ je o tehnici koja za postizanje terapijskog učinka koristi proprioceptivne informacije (informacije koje stižu iz mehanoreceptora u koži). To je jedinstvena metoda lijepljenja posebnih kinesiotex traka, a rezultat je znatno smanjenje bola i potpun obim pokreta, jer se smanjuje pritisak na potkožne receptore bola. Mišićima ne samo da je postavljena zadaća da pokreću tijelo, nego moraju pomoći pri kontroli venske i limfne cirkulacije, tjelesne temperature itd.

Prednost Kinesiotapinga

Prednost kinesiotapinga je upravo u tome da se može koristiti od akutne faze bolesti do krajnje faze rehabilitacije. Međutim, nikako se ne bi trebao primjenjivati kao prevencija za sprječavanje ozljeda ili loših pokreta, nego je učinkovit samo tokom korekcije patoloških obrazaca kretanja nakon ozljeda ili određenih disfunkcija. 

Još jedna prednost je da se ovakav vid terapije preporučuje gotovo svima, od dječije do starije dobi, a dobre rezultate pokazuje i kod profesionalnih sportaša. 

Osnova ove metode liječenja je u pravilnom lijepljenju posebno dizajniranih traka na tijelo.


Koriste se: 

U današnje vrijeme najčešće se koriste u sportskoj medicini. Prije svega poboljšavaju funkciju mišića, npr. nakon rupture mišića, zatim cirkulaciju tjelesnih tekućina, smanjuju bol, potiču funkcije zgloba jer različitim načinom postavljanja kinesiotapinga utiče se na mišićni tonus, korigiraju se nejednakosti i asimetrije, čime nastaje ravnoteža u mišićnim grupama. Stimuliranjem proprioceptora postiže se bolji osjećaj pokreta. Kinesiotex trake preporučuju se čak i djeci s cerebralnom paralizom u ranoj fazi terapije ili u slučaju skolioze, a tretirajući mišićno-koštani sistem općenito se popravlja i zdravlje pacijenta.

U medicinskom centru "Sporticus" nudimo usluge Kinesiotapinga, kojeg plasiraju stručno edukovani uposlenici, naročito za stanja kod sportista.

Dijagnostika

Pregled ljekara, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata opći pregled i specijalni dio pregleda.

U općem dijelu pregleda uzimaju se sljedeći podaci od pacijenta, tzv. Anamneza:
   - lični podaci,
   - glavne tegobe,
   - sadašnja bolest,
   - ranije bolesti,
   - porodična anamneza
   - psihosocijalna anamneza.

Specijalni pregled podrazumijeva procjenu funkcionalnog stanja pacijenta, tzv. Status functionalis, kada ljekar procjenjuje:
   - posturu (stav, držanje tijela)
   - hod
   - aktivnu i pasivnu pokretljivost trupa i extremiteta
   - tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu)
   - refleksnu aktivnost
   - senzibilitet
   - antropometrijske mjere (mjere se obim i dužina ekstremiteta)
   - stanje periferne cirkulacije
   - test aktivnosti dnevnog života (ADŽ test)

Uz klinički pregled, ukoliko je potrebno sprovode se dodatna dijagnostička ispitivanja u medicinskim ustanovama sa kojima imamo saradnju, kao što su:

   - laboratorijska ispitivanja (pregled krvi i urina)
   - RTG
   - CT (kompjuterizovana tomografija) tj. skener
   - MR (magnetna rezonanca)
   - EDg (elektromioneurografija - EMNG gornjih i donjih ekstremiteta)
   - ultrazvuk mekih tkiva i zglobova
   - Doppler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta
   

Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja timski, konsultacijom doktora drugih specijalnosti: neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga.
Nakon postavljene dijagnoze pravi se individualni terapijski plan, optimalan za svakog pacijenta koji podrazumeva primjenu medikamenata, fizikalne terapije i kineziterapije.

Jedan od terapijskih izbora je masaža, kao oblik mehanoterapije, masaža sa medicinskim istezanjem mišića (poseban program naše ustanove), pasivno i aktivno istezanje mišića.

Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, dolazi i do naglog razvoja “aparaturne fizikalne terapije” ( elektro -, magneto -, foto -, sonoterapije…). I pored toga “kraljicom” fizikalne terapije smatra se kineziterapija - terapija pokretom!

A danas najveći trend u terapiji predstavlja kineziotaping.

Medicinsko savjetovanje

Ordinacija „Sporticus“ osim regularnih usluga svojim pacijentima nudi i medicinsko savjetovanje širokog spektra (usluge nutricioniste, interniste, pulmologa, ginekologa, neurologa, reumatologa) od strane dokazanih i respektabilnih imena medicine.

Medicinsko savjetovanje za osiguranje

Imali ste povredu a osigurani ste, ne znate  da li zbog vaše povrede imate pravo na naknadu štete? -   to su pitanja na koja Vam mi možemo pomoći da nađete odgovor. Ordinacija Sporticus sa dr Edinom Buljugićem, specijalistom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, na čelu,  vam pomaže svojim iskustvom i znanjem koje je od osnivanja gradila saradnjom i radom na procjenama šteta za osiguravajuća Društva i to po osnovu autoodgovornosti, kolektivnog osiguranja od posljedica nezgode, životnog osiguranja i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Oštećenika pratimo od povrede do okončanja liječenja. Surađujemo sa ljekarima iz različitih oblasti medicine (ortopedima, internistima, psiholozima, neurolozima), tako da je svaki pacijent / oštećeni u našoj Ordinaciji zbrinut i adekvatno liječen. Od kvalitete i sveobuhavtnosti nalaza i mišljenja ljekara zavisi i tok i ishod rješavanja zahtjeva za naknadu nematerijalne štete za umanjenje opće životne aktivnosti, pretrpljeni strah i bol, naruženost, kao i trajnu invalidnost.

Za štetu je bitno da se medicinska dokumentacija vodi lege artis (po pravilima struke).

Sama dijagnoza koju Vam ljekar da ukoliko nije obrazložena, medicinski utvrđena i opisana,  i ukoliko nema kvalitetnu propratnu medicinsku dokumentaciju, odnosno historiju bolesti sa medicinskim nalazima,  ne mora predstvaljati osnov za naknadu štete. Praksa pokazuje da nepotpuna i neprecizna medicinska dokumentacija otežava rad vješaka, što često dovodi do neprepoznavanja vrste ozljede, tačne dijagnoze i posljedica iste. Nasilno oštećenje zdravlja su povrede (traume) i karakterišu ih poremećaji funkcije ili strukture tijela (ili oba istovremeno) koji nastaju djelovanjem čovjeka, životinja ili drugih faktora iz spoljašnje sredine. Svako nasilno oštećenje zdravlja je pretpostavka za postojanja prava na naknadu nematerijalne štete.

Zakon precizira  da se u utvrđivanju visine štete ne smije pogodovati lošim namjerama oštećenika da dobiju i ono na što nemaju pravo, ali mi želimo da Vam pomognemo da ostvarite svoje pravo.

  • AUTOODGOVORNOST
  • OSIGURANJE OD POSLJEDICA NEZGODE (učenici /uposlenici)
  • ŽIVOTNO OSIGURANJE
  • DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Kondicioniranje

Kondicioniranje se može definirati kao proces unapređenja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, morfoloških karakteristika, zdravstvenog statusa sportaša te za tu svrhu potrebnih motoričkih znanja. 

Nije slučajno što su riječi "u formi" i "zdrav" često povezane. Razina tjelesne kondicije odražava opće zdravstveno stanje, a vašu kondiciju uglavnom uvjetuje količina treninga, odnosno aktivnosti, koje svakodnevno obavljate.

Cilj kondicioniranja u sportu je da se poboljša takmičarska sposobnost povećanjem proizvodnje energije tokom određene aktivnosti.

Da bi ostvarili dobre rezultate sportisti moraju da treniraju na nivou koji prevazilazi onaj potreban za poboljšanje zdravlja. Odgovarajući program kondicioniranja, koji uključuje periode fizičke aktivnosti i odgovarajućeg oporavka, može dovesti do poboljšanja takmičarske sposobnosti (rezultata), povećanja otpornosti na povrede vezane za sportsku aktivnost i povećanje motivacije za trening. 

Izostanak povreda vezanih za sportsku aktivnost nije realan cilj, ali redovni kondicioni programi, posebno tokom takmičarske pauze i u predsezonskom periodu najverovatnije će povećati otpornost sportiste na povrede i smanjiti ozbiljnost povrede (ako do nje dođe), kao i smanjiti rizik od pretreniranosti. Ovo je posebno važno za ambiciozne mlade sportiste, koji imaju veći rizik za povrede koljena. 

U  Medicinskom centru "Sporticus" Vam nudimo posebno urađene programe kondicioniranja, koje se rade pod nadzorom ljekara specijaliste,fizioterapeuta,somatopeda i i školovanog kondicionog trenera.
Ispod staviti slike (kao i u drugim stavkama) prezentacije vježbanja.


Doktori/Uposlenici


Dr. Edin BuljugićSpecijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Mapa

Poštovani, morate biti registrovani korisnik da bi ste iskoristili ovu besplatnu pogodnost.

Za prijavu ili registraciju korsitite link "prijava/registracija" u vrhu stranice.
rQxaA