Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Zdravstvena ustanova specijalistički centar "Dr.Brkić"

mojdoktor.ba     Rubrika     Zdravstvene ustanove   Zdravstvena ustanova specijalistički centar "Dr.Brkić"Zdravstvena ustanova specijalistički centar "Dr.Brkić"

Bukovica Mala bb, 74000 Doboj
+387 53 961 777
+387 53 223 751
+387 53 961 777

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak

08:00 - 16:00

Subota 

08:00 . 12:00

Ocjena

stručnost
cijena
ljubaznost

Foto galerija

Prikaži sve fotografije

Rječnik medicinskih pojmova

Rječnik medicinskih pojmova Često korišteni pojmovi u medicini.
saznaj više

Priručnik Bolesti

Priručnik Bolesti Sve o bolestima, njihovim simptomima i naćinu liječenja.
saznaj više

Interpretacija lab. nalaza

Interpretacija laboratorijskih nalaza Detaljan opis nekog sastojka krvi.
saznaj više

Mr. Pacient

Mr. Pacient Ne znate u kojoj oblasti tražiti doktora, tražite prema simptomima.
saznaj više

Korisni dokumenti

Korisni dokumenti saznaj više

O nama

Zdravstvena ustanova specijalistički centar "Dr. Brkić" u Doboju nudi Vam najsavremenije dijagnosticke metode u cilju ranog otkrivanja bolesti. Pravci savremenog razvoja zdravstvene službe kreću se ka dostignućima visoke tehnologije, ka kvalitetu i integrisanoj medicini, što ima za cilj rano otkrivanje oboljenja. Pravovremena i tacna dijagnoza je sprecavanje bolesti.

U dijagnostickom centru je uspostavljena i teleradiologija koja omogucava prihvatanje i prenos informacija drugim centrima na obradu i dijagnou. Centar raspolaze konsultantima najvišeg nivoa strucnosti i iskustva iz oblasti kojima se bave.

Naš moto

Nomen Et Scientia - Ime i znanje

Usluge / Djelatnosti

Radiologija

Radiologija je grana medicine koja se bavi dijagnostičkim i terapijskim procedurama vezanim za upotrebu elektromagnetnih i ultrazvučnih talasa

Kao jedna od najmlađih medicinskih grana, a u kontekstu izrazitog tehnološkog napretka, radiologija je zadnjih godina doživjela značajan napredak uvođenjem novih i usavršavanjem postojećih radioloških dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

Sve ovo zahtijevalo je da se 1966. godine radiologija izdvoji kao poseban predmet na kome se obrađjuju poglavlja klasične i moderne radiologije čime se omogućava studentima medicine i stomatologije, ljekarima na specijalizaciji iz radiologije i drugih oblasti medicine kao i specijalistima na poslediplomskim uređajima, čime se ide u korak sa velikim radiološkim centrima u zemlji sa tendencijom još većeg osavremenjivanja radioloških procedura nabavkom spiralnog kompjuterizovanog tomografa i magnetne rezonance.

Naš centar raspolaže savremenom dijagnostičkom opremom za uspostavljanje rane i korektne dijagnoze. Tu je veoma moćni 64-SLAJSNI CT-SKENER kojim se vrši multidetektorska (ili multi-slajsna) kompjuterizovana tomografija, koja daje veoma detaljne i precizne prikaze mekih tkiva, krvnih sudova i kostiju glave, vrata, grudnog koša, abdomena, karlice, gornjih i donjih ekstremiteta…Omogućava kompletan i neinvazivan pregled krvnih sudova (angiografiju) u trajanju od samo nekoliko sekundi, kao i koronarografiju koja je neophodna u dijagnostici srčanih oboljenja – prije svega bolesti koronarnih krvnih sudova, pa u nekim slučajevima može adekvatno da zamijeni invazivnu koronarografiju.

U dijagnostikovanju bolesti digestivnog trakta, neinvazivna CT kolonografija (virtuelna kolonoskopija) može da zamijeni invazivnu kolonoskopiju koja je kod nekih pacijenata kontraindikovana. To je komforna i brza metoda koja ne zahtijeva sedaciju, a omogućava detekciju promjena manjih od 10 milimetara. Njome se mogu otkriti tumori, polipi, krvarenja, upalne bolesti crijeva, divertikuloza… Kompjuterizovana tomografija sa 64-slajsnim CT skenerom je najčešće indikovana kod sumnje na tumor ili lokalizovanu infekciju (apsces), kod sumnje na trombozu krvnog suda, aneurizmu, krvarenje, traume i sumnje na unutrašnje krvarenje…”, kazao je dr Brkić i dodao da se u centru koristi i MAGNETNA REZONANCA, aparat sa jačinom magnetnog polja od 1,5T (Tesla) pomoću kojeg lekari mogu prilično jasno da “zavire” u osetljive unutrašnje strukture organizma te da dobiju jasan uvid u oštećenja, tumore, anomalije…

Tu je i klasičan RENDGEN, zatim ULTRAZVUK – kojim se radi i ultrazvuk srca i transkranijalni dopler kojim se meri brzina protoka krvi kroz krvne žile mozga. Radi se i ORTOPAN (snimak vilice) te MAMOGRAFIJA. Dr Brkić naglašava da su monitori koje koristi u svom centru jake rezolucije, 3 megapiksela i rađeni su samo za medicinsku dijagnostiku. No, evropski standard za očitavanje mamografskih snimaka je monitor od 5 megapiksela, koje će dr Brkić uskoro da nabavi, idući tako u korak sa evropskim standardima, a sve u želji da pacijentima pruži pravovremenu i što precizniju dijagnozu.

Porodična medicina

Porodična medicina

 • Je klinička specijalizacija i odvojena akademska/naučna disciplina
 • Je mjesto prvog kontakta sa sistemom zdravstvene zaštite
 • Pruža sveobuhvatne usluge svim članovima porodice, bez obzira na tip problema, starosnu dob, pol
 • Pruža kontinuiranu njegu kroz vrijeme i u različitim okruženjima
 • Ima sopstvenu specifičnu epidemiologiju i koristi specifičan proces pri donošenju odluka
 • Nosi se sa zdravstvenim problemima u njihovim fizičkim, psihološkim, socijalnim i kulturološkim dimenzijama
 • Pruža pristup njege koji je orijentisan prema pacijentu i koga karakteriše stvaranje bliske veze, kroz vrijeme, između ljekara i pacijenta
 • Promoviše dobro zdravlje i dobro stanje kroz odgovarajuće, sigurne i djelotvorne intervencije
 • Čini djelotvornom i sigurnom upotrebu resursa kroz koordinaciju njege, menadžment upućivanja pacijenata i kroz uspostavljanje kontakta s drugim profesionalcima

PORODIČNA MEDICINA je mesto prvog kontakta pacijenta sa sistemom zdravstvene zaštite. Od samog početka rada, u ovoj zdravstvenoj ustanovi, u dve ambulante, dva tima porodične medicine, pacijentima pružaju usluge iz svoje oblasti i pokrivaju prostor delovanja od 08-20h.

Registracija pacijeanta u timove porodične medicine se obnavlja na godišnjem nivou. Registracija traje do tri mjeseca u toku kojih možete izvršiti izbor vašeg porodičnog ljekara i željenog tima. Registrovani pacijenti koji su osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske mogu ostvariti prava na liječenje putem zdravstvene knjižice.

Fizijatrija

Fizikalna medicina( fizijatrija ) je deo medicine koja u lečenju obolelih i povredjenih koristi biološke efekte fizikalnih agenasa.

FIZIKALNA TERAPIJA I POMOĆ BOLESNIM LICIMA

 • Pacijenti koji su imali traumu, prelome, distorsije, udarce posle padova i sl.
 • Oboleli od degenerativnog reumatizma – oni koji imaju spondilozu, coxartrosu, gonartrosu ili petni trn, kao i on i sa lumbalnim i cervikalnim sindromom
 • Zapaljenja perifernih nerava – išijas ili zapaljenje ramenog živcanog spleta kao i paralize nerva lica, ruku i nogu i polineuropatie
 • Pacijenti koji imaju sportsku povredu, entesite, tendinite, istegnuca mišica, teniski lakat i dr.
 • Miogelose i bolove u ramenu, lopatici ili vratu
  Kalcifikacija Ahilove tetive
 • Individualne vežbe fizikalne terapije kod skolioza i kifoza
  Edeme podkolenica
 • Osteoporoza – program vežbanja za prevenciju nastajanja osteoporoze
  Inkontinenciju
 • Pacijentima – korisnicima usluga-fizijatrije dajemo savet koliko smeju da opterete oboleli deo tela posle rehabilitacije i kojim tempom da se vrate u stanje pre povrede i posle fizikalne terapije. O čemu moraju da vode racuna i šta ne smeju apsolutno da rade.

Želeli bi da ukažemo na najznačajnija i najčešća oboljenja koja se leče u našoj ordinaciji za fizikalnu terapiju

FIZIKALNA TERAPIJA I DEGENERATIVNA OBOLJENJA KIČME (cervikalni, torakalni, lumbalni sindrom, diskopatija, diskus hernija, radikulopatija, išialgija, spondiloza, diskartroza) odlican prikaz povezanosti kicmenog stuba sa organima

FIZIKALNA TERAPIJA I ZAPALJENJSKA OBOLJENJA (reumatski artritis, ankilozantni spondilitis, vanzglobni reumatizam, giht, sinuzitis, zapaljenja paranazalnih šupljina)

FIZIJATRIJA I SPORTSKE POVREDE (povrede mekih tkiva, kontuzije, distorzije, luksacije, hematomi, povrede zglobne caure, mišica i tetivnog aparata (povrede ramena, laktarucnog zgloba, šake, karlice i kuka, kolena, skocni zgloba, stopala i ahilove tetive), burzitis, tendinitis, tendovaginitis, periartritis, miofibrozitis, rupture mišica, mialgije, artralgije, spina ahilis, spina kalkanei, fascilitis plantaris, sindrom karpalnog tunela)

FIZIKALNA TERAPIJA I ZAPALJENJA TETIVNOLIGAMENTARNOG APARATA – (tendinitis, tendovaginitis, epikondilitis-teniski lakat, periartritis-bolno rame)

FIZIOTERAPIJA I BOLOVI RAZLICITE ETIOLOGIJE (migrena, neuropatija-dijabeticna, kompresivne radikulopatije, bolni sindromi kicme, postoperativni bolovi, artralgije, mialgije, bolni ožiljci kože)

FIZIKALNA TERAPIJA I POSTOPERATIVNA, POSTTRAUMATSKA STANJA (povrete vrata, grudnog koša, trbuha i leda),POSTIMOBILIZACIONA STANJA (ankiloza, artroza, sudek, cirkulatorni poremecaji, otežano zarastanje fraktura)

FIZIOTERAPIJA I OŠTECENJA PERIFERNIH NERAVA (pareze, paralize, spasticnost kod centralnih oduzetosti)

FIZIKALNA TERAPIJA I KOREKTIVNE KINEZITERAPIJSKE VEŽBE (ravna stopala, loše držanje tela, skolioze, kifoze, prevencija kod cervikalnog, torakalnog, lumbalnog sindroma, ankiloze zglobova kao posledica dugotrajne imobilizacije)

Konsultativni specijalistički pregledi

Specijalističko konsultativna djelatnost ostvaruje specijalističke preglede i ostale dijagnostičko terapijske procedure kod pacijenata koji su od strane ljekara specijalista upućeni na konsultativni pregled.

Ova vrsta djelatnosti realizuje se u sledećim oblastima:

 • Oblasti interne medicine
 • Oblasti nuklearna medicina
 • Oblasti otorinolaringologija (uho, grlo, nos)
 • Oblasti neurologije
 • Oblasti fizijatrije
 • Oblasti ginekologije

 

 Kod nas ordiniraju:

Primarijus specijalista ginekolog dr Zlatan Marković

Specijalista interne medicine, dr Aleksandra Plivcević:

Kardiolog, dr Larisa Vasiljević (holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk srca, pregled)

Specijalista nuklearne medicine, dr Laketić Nenad, iz centra za štitnu žlijezdu “Čigota”-Zlatibor

Neuropsihijatar Dr Milovan Savić, 

Neurolog prof. dr Zdenka Krivokuća (dopler krvnih sudova glave i vrata)

Fizijatar dr Hava Bašić

Laboratorija

Laboratorija dijagnostika

Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lečenje, praćenje toka bolesti i izlečenje. Brzina određivanja i tačnost analiza su veoma uznapredovali zadnjih godina sa razvojem novih tehnologija, robotike i on-line obaveštavanja. Moderno opremljena laboratorija je osnovni faktor za brzo i tačno postavljanje dijagnoze.

U LABORATORIJI ZU SC “Dr Brkić”, radi se kompletna biohemijska i hematološka analiza, hormonski testovi i tumor marker. Radi se i alergo-testiranje putem krvi na dve vrste alergena – inhalatorne i alergene iz hrane.

URIN STATUS
Kvalitativnom analizom svežeg prvog jutarnjeg urina makroskopski i mikroskopski može se otkriti poremećaj funkcije bubrega i genitalno-urinarnog trakta.U 24-časovnom urinu mogu se kvantitativno određivati parametri i metaboliti važni za funkcionisanje organizma (proteini, hormoni, elektroliti, enzimi i dr.).

HEMATOLOGIJA
Određivanje hematoloških parametara (KKS, Hb, Er, Le, HTC, Tr…) važno je za otkrivanje anemija, zapaljenja, hemoragičnih poremećaja, alergija i praćenja radio i hemoterapije.

KOAGULACIJA
Koagulacioni testovi (PT, aPTT, TT, Vreme krvarenja, Vreme koagulacije, D-dimer i dr. ) su važni za postavljanje dijagnoze, praćenje razvoja bolesti i delovanje terapije.

DIABETES
Jedna od najučestalijih bolesti današnjice je šećerna bolest ( diabetes melitus ) koja se javlja u svim životnim dobima i kod oba pola. Ako se na vrema ne otkrije i ne leči može dovesti do trajnih posledica na mnogim organima.

LIPIDNI STATUS
Određivanje lipidnog statusa ( Holesterol, Trigliceridi, HDL-holesterol, LDL-holesterol i dr. ) je važno za blagovremeno otkrivanje ateroskleroze ( taloženje masti na krvnim sudovima ) , radi sprečavanja nastanka kardiovaskularnih bolesti ( infarkta srca i moždanog udara ).

BIOHEMIJA
Da bi na vreme otkrili poremećaje u funkciji organa potrebno je uraditi određene biohemijske testove ( Ureu, Kreatinin, Mokraćnu kiselinu, Bilirubine, Ukupne proteine i dr.).

ENZIMI   
Enzimi su biokatalizatori koji učestvuju u svim metaboličkim procesima. Određivanje enzima (ALT, AST, ALP, LDH, GGT, Alfa-amilaza, Pankreasna-amilaza, Lipaza, Kisela fosfataza i dr.) je važno za utvrđivanje poremećaja u funkciji određenog organa i čitavog organizma.

SRČANI MARKERI  
Određivanje srčanih markera ( CK-NAC, CK-MB, Troponina I , BNP, Mioglobina i dr. ) je od presudnog značaja za postavljanje dijagnoze kod srčane insuficijencije i akutnog infarkta miokarda.

ELEKTROLITI   
Poremećaji elektrolita su najčeše poremećaji jona K, Na, Ca a ređe Mg, Cl, Fosfata i Bikarbonata i mogu uzrokovati poremećaje u radu mišićnih i nervnih ćelija i remete ravnotežu tečnosti u telu i acidobazni status.

ANEMIJA   
Da bi na vreme otkrili i diferencirali anemiju danas je potrebno određivati koncentraciju Gvožđa u serumu, UIBC, TIBC, Feritin, Transferin, Vit B12, Folnu kiselinu i dr.

LEKOVI U KRVI
Potrebno je određivati koncentraciju pojedinih lekova u krvi radi pravilne terapije i postizanja optimalne koncentracije leka npr kod antiepileptika , antiaritmika, antidepresiva i dr.

MARKERI ZA TRUDNICE   
Double, Triple i Quadriple testovi su prenatalni skrining testovi za trudnice kojima se otkrivaju genetske anomalije kod ploda (Daunov sindrom, Edwardsov sindrom, Smith Lemli Optizov sindrom ili poremećaji u razvoju nervne cevi. Testovi su neinvazivni vrlo komforni i brzi.

HORMONI  
Hormoni su hemijske supstance koje učestvuju u regulaciji metaboličkih procesa delujući u malim količinama a luče ih endokrine žlezde ili nervne ćelije. Najčešće se određuji hormoni hipofize, tireoidne žlezde, paratireoidne žlezde, pankreasa, nadbubrežnih žlezda, polnih žlezda i dr.

TUMOR MARKERI   
Tumorske markere stvaraju tumorske ćelije ili druge ćelije u organizmu kao odgovor na prisustvo karcinoma ili na izvesna benigna (nekancerozna) stanja. Njihovo određivanje je značajno kako za rano otkrivanje bolesti (ali za postavljanje dijagnoze to nije dovoljno), tako i za procenjivanje delotvornosti lečenja.

IMUNOLOGIJA
Imunologija obuhvata široku lepezu biomedicinskih nauka koje izučavaju imuni sistem organizma. Imunološki testovi podrazumevaju detekciju ili kvantitativno određivanje antigena ili antitela u datom uzorku. Ove laboratorijski testovi imaju široku dijagnostičku primenu u kliničkoj praksi (kod autoimunih bolesti, preosetljivosti, nedostatka imuniteta, odbacivanja presađenih organa i dr.).

NETOLERANCIJA NA HRANU
Netolerancija na hranu može izazvati niz zdravstvenih problema : gastrointestinalne tegobe, dermatološke promene, respiratorne smetnje, neurološke poremećaje, psihološke probleme, bolove u zglobovima i mišićima. Netolerancija na hranu je nenormalna ili prenaglašena reakcija organizma ( koja ne uključuje imunološku reakciju) na određenu vrstu hrane. Ako se ta hrana izbaci iz upotrebe neko vreme organizam se oslobađa viška kilograma i neprijatnih tegoba.

ALERGENI (Inhalatorni i iz hrane)
Iz Hrane: lješnik, kikiriki, badem, mlijeko, bijelanjak jajeta, žumanjak jajeta, kazein, krompir, celer, mrkva, paradajz, bakalar, škampi, breskva, jabuka, soja, pšenično brašno susam, raženo brašno.
Inhalatorni: polen breze, johe, lijeske, hrasta, mačijeg repa, raži, crnog pelena, borovnice, evropske grinje, američke grinje, epitel psa, epitel mačke, konja, zamorca, hrčka, zeca, aspergilus fumigatus, cladosporium herbarum (plijesan), alternaria tenius (buđ)

VIRUSI
Virusološkim testovima se dokazuje prisustvo antitela u serumu (IgM, IgG, IgA) koja se stvaraju u toku virusnih infekcija. Na osnovu ovih testova možemo da zaključimo da li je pacijet u akutnoj ili hroničnoj infekciji ili ima u organizmu zaštitna antitela što znači da je nekada imao kontakt sa ispitivanim virusom.

MIKROBIOLOGIJA
Danas se savremena dijagnostika ne može zamisliti bez mikrobioloških analiza koje nam pomažu da brže dijagnostifikujemo bakteriološke, virusološke, gljivične i parazitološke infekcije. Izolacijom i identifikacijom bakterija i određivanjem antibiograma u laboratoriji pomažemo pravilno lečenje i brzo izlečenje pacijenta.

SAVETI PACIJENTIMA
Krv za laboratorijske analize se vadi “našte” ( na prazan stomak), 12 sati apsolutno gladovanje i izbegavati intenzivnu fizičku aktivnost. Pacijentima koji uzimaju lekove prepororučuje se da jutarnju dozu leka ponesu u laboratoriju i popiju posle vađenja krvi. Za kvalitativnu analizu urina potrebno je u sterilnu bočicu, posle pranja i brisanja, uzeti srednji mlaz prvog jutarnjeg urina i u što kraćem roku doneti u laboratoriju.

Za kvantitativnu analizu 24h urina potrebno je prvog dana prvi jutarnji urin baciti, zatim sakupljati urin u čistu bocu tokom dana, večeri i noći; i prvu porciju urina drugog dana. Sav sakupljeni urin što pre doneti u laboratoriju. Tokom sakupljanja urina treba popiti od 1,5 – 2L tečnosti.


Doktori/Uposlenici


Dr. Jovica BrkićRadiolog, specijalista radiološke dijagnostike
Dr. Radenka MarkovićSpecijalista porodične/obiteljske medicine
Dr. Željko Garićdoktor porodične medicine

Mapa

Poštovani, morate biti registrovani korisnik da bi ste iskoristili ovu besplatnu pogodnost.

Za prijavu ili registraciju korsitite link "prijava/registracija" u vrhu stranice.
wLw7o