Kako se dijagnosticira benigna hiperplazija prostate

Kod dijagnostike benigne hiperplazije prostate (BHP) važno je uzeti u obzir istoriju bolesti, simptom score i fizikalni pregled. Samo povećanje prostate utvrđuje se pomoću pregleda "per rectum" (kroz rektum), pri čemu ljekar uz upotrebu rukavice prstom pregledava prostatu - digitorektalni pregled.Prostata specifični antigen (PSA) je umjereno povišen u 40-50% bolesnika s benignom hipeplazijom prostate (BHP), ovisno o prostatičnom volumenu i stupnju opstrukcije. PSA je bitan kod evaluacije rizika od akutne urinarne retencije (AUR) i operacije.Uretralnom kateterizacijom, cistoskopijom i UZV-om nakon mikcije mjeri se rezidualni urin, a kateterizacija omogućuje drenažu radi stabiliziranja bubrežne funkcije i primjerene kontrole urinarne infekcije. Transrektalnim UZV-om može se provjeriti veličina prostate, ukoliko je indicirana pretraga zbog povišenog serumskog PSA, pa to može pomoći pri odluci o hirurškom pristupu.Mikrobiološkim i mikroskopskim pretragama mokraće i krvi utvrđuje se postojanje infekcija, prosuđuje funkcija bubrega, isključuje prisutnost krvi u mokraći i karcinom prostate itd..Hirurški zahvat treba izbjegavati do odluke o definitivnom liječenju, jer intervencija može pogoršati opstrukciju, izazvati traumu i urinarnu infekciju.Slijed dijagnostičkih pretraga:- International Prostate Symptom Score (IPSS) - zbroj simptoma koji su definirani po europskim smjernicama

- DRP (digitorektalni pregled)

- PSA (prostata specifični antigen)

- mikciometrija

- analiza urina

- UZV (ultrazvuk) - retencija urina

- kreatinin - procjena gornjeg urotraktaŠto indicira progresiju BHP-a?- povećanje volumena prostate (PV)

- povećanje serumskog PSA

- pogoršanje urinarnog protoka

- pogoršanje kvalitete života (QoL)

- pogoršanje simptomaPosljedice progresije BHP-a:- akutna urinarna retencija (AUR)