Koje su najčešće bolesti prostate?

Najčešće bolesti prostate su benigna hiperplazija prostate, hronični prostatitis, te rak prostate. Sve ove bolesti, ali i mnoge druge, mogu prouzročiti slične simptome (tegobe) donjega mokraćnoga sistema. Urolog će razlučiti o kojoj je bolesti riječ te odlučiti o daljnjim dijagnostičkim postupcima i o liječenju.