Limfom - osnovne karakteristike bolesti

Limfom je vrsta raka koja nastaje zloćudnom preobrazbom stanica limfocitnog sustava. Pojam limfom potječe od riječi "limf" što ukazuje da se radi o limfocitima i grčke riječi "oma" koja označava izraslinu.Kada se limfociti zloćudno preobraze, brzo se dijele i rastu pa stvaraju nakupine u limfnim čvorovima ili drugim organima koji sadrže limfno tkivo. Krvlju i limfom zloćudno promijenjeni limfociti lako mogu dospjeti u sve dijelove tijela.Simptomi koji nastaju posljedica su pritiska mase limfocita na okolna tkiva, a ovise o lokalizaciji nakupljenih abnormalnih stanica. Međutim, bolesnik može biti i bez simptoma te se bolest otkrije slučajno, primjerice prilikom rutinskih pretraga krvi.Zloćudna preobrazba je posljedica mutacije gena smještenih unutar limfocita.Limfomi se dijele u dvije glavne skupine:Hodgkinov limfom

Ne-Hodgkinov (non-Hodgkin limfom)

Hodgkinov limfomHodgkinov limfom je ime dobio po liječniku koji ga je prvi opisao. Bolest najčešće nastaje unutar limfnih čvorova u vratu, prsištu, pazuhu, trbuhu ili preponama, odakle se širi u druga područja koja sadrže limfno tkivo. Bolest se često javlja u mlađoj životnoj dobi, posebice u pubertetu. Bolesnici s Hodgkinovim limfomom u pravilu imaju veću šansu za preživljenje od onih s drugim vrstama limfoma.Ne-Hodgkinov limfomNe-Hodgkinov limfom uključuje sve druge limfome. Daleko je češći od Hodgkinovog. Primjerice, tijekom 2005. godine, u Hrvatskoj je otkriveno 435 novih slučaja ne-Hodgkinovog limfoma, dok je Hodgkinov limfom otkriven u samo 120 bolesnika. Za razliku od Hodgkinovog limfoma, javlja se uglavnom u odraslih osoba, a učestalost mu raste s dobi. Danas je poznato preko 30-tak različitih tipova ne-Hodgkinovog limfoma koji se prema kliničkom tijeku svrstavaju u dvije glavne kategorije: indolentni i agresivni ne-Hodgkinovi limfomi. Šanse za izlječenje ovise o tipu ne-Hodgkinovog limfoma te o tome koliko je bolest uznapredovala u vrijeme otkrivanja.