HIMSS (The Healthcare Information and Management Systems Society) je u svojem najnovijem izvještaju The 2021 Future of Healthcare Report istaknulo kako 80% zdravstvenih sistema namjerava povećati svoja ulaganja u digitalne zdravstvene alate u sljedećih pet godina.

Zbog rastućih potreba za personaliziranom medicinskom zaštite, dostupnosti pristupačnim zdravstvenim uslugama i negativnim posljedicama učinaka COVID-19, sve više zdravstvenih organizacija gravitira tehnološkim trendovima u nadolazećim godinama.

Pojava digitaliziranih zdravstvenih tehnologija otvara novi put za budućnost, s boljim ishodima liječenja pacijenata, smanjenim medicinskim troškovima i poboljšanom učinkovitošću zdravstvene zaštite.

Prenosimo nekoliko zdravstveno-tehnoloških inovacija koje mogu promijeniti zdravstveni ekosistem u 2022. i za budućnost.

Digitalni terapeutici

Mnogi pružatelji zdravstvenih usluga implementiraju digitalne terapeutike (DTx) kako bi pacijentima izravno pružili medicinsku zaštitu i terapijske intervencije utemeljene na dokazima, uz visokokvalitetne softverske programe.

Takva tehnologija liječnicima omogućuje odabir pravog rješenja za probleme pacijenata. Budući da se digitalni podaci kontinuirano generiišu i prate, oni također pomažu u prevladavanju problema neadherentnosti u liječenju hroničnih bolesti, pomažući u poboljšanju ishoda liječenja.

Njemačka se etablirala kao pionir u digitalnim zdravstvenim inovacijama, sa 73 miliona njemačkih građana obuhvaćenih javnim zdravstvom i 24 aplikacije odobrene za plaćanje od strane zdravstvenog osiguranja. Ova država je utrla put za digitalne terapeutike / DTx te je inspirisala susjedne zemlje poput Belgije i Francuske da slijede njihov primjer.

Praćenje stanja pacijenta „na daljinu“

Koncept praćenja pacijenata „na daljinu“ stekao je veliku popularnost tokom pandemije COVID-19 kada su osobe morale slijediti ograničenja kretanja i norme socijalnog distanciranja. Ova tehnologija polako postaje budućnost pružanja zdravstvenih usluga pacijentima uz niz medicinskih uređaja kao što su implantati, manžete za krvni tlak, senzori itd., kako bi liječnici mogli pristupiti podacima o pacijentima u stvarnom vremenu radi boljeg praćenja liječenja.

Obično se ova tehnologija preporučuje pacijentima po otpuštanju iz zdravstvene ustanove, jer omogućuje liječnicima kontinuirano praćenje pacijenata i djelovanje na temelju dobivenih podataka o njegovom stanju, što dodatno smanjuje česte posjete pacijenata liječnicima te ubrzava proces oporavka.

Osim toga, djeluje kao rješenje koje omogućuje liječnicima da se „odmaknu“ od tradicionalnih zdravstvenih ustanova te smanje vrijeme, troškove i istovremeno pružaju visokokvalitetnu zdravstvenu zaštitu bez potrebe susreta sa svojim pacijentima.

„Pametne“ nosive tehnologije i uređaji

Nosiva tehnologija u zdravstvu omogućuje pacijentima da imaju aktivniju ulogu u održavanju svog zdravlja. Pacijenti, opremljeni nosivim tehnologijama, mogu pratiti sve, od otkucaja srca do reproduktivnih ciklusa. Liječnici također mogu koristiti ove podatke za izradu individualiziranih planova zdravstvene zaštite. Podaci dobiveni pomoću nosivih uređaja tačniji su u bilježenju svih zdravstvenih detalja i vitalnih podataka o pacijentu.

Tržište pametnih uređaja nije ograničeno na fitness narukvice i pametne satove; danas postoje „pametni“ inhalatori, slušni aparati, narukvice za spavanje, bio flasteri itd. Čak ni novi Apple sat nije fitness sat; on je uređaj za praćenje zdravlja te možemo vidjeti da se fokus kompanije prebacuje na medicinske nosive uređaje za praćenje zdravlja.

Telemedicina

Socijalno distanciranje i online narudžbe od doma „srušile“ su konvencionalni model pružanja zaštite i omogućile mnogim pružateljima zdravstvenih usluga da usvoje telemedicinu i virtualno praćenje pacijenata. Telemedicina ne samo da čini zdravstvenu zaštitu dostupnijom i isplativijom, već i povećava angažman pacijenata.

Posebno je korisna za ozlijeđene, imunokompromitirane pacijente ili pacijente koji se nalaze u udaljenim područjima koji zahvaljujući telemedicini mogu doći do liječnika praktički putem sigurne video veze. Telemedicinska rješenja omogućila su brzu dijagnozu, uvid u stanje pacijenta u stvarnom vremenu, a u nekim slučajevima i liječenje bez posjeta liječniku. To će biti „game changer“ u zdravstvenoj industriji dovodeći zdravstvenu zaštitu dirrektno na prag pacijenata prilagođenu njihovim individualnim potrebama.

Digitalni recepti i elektronski zdravstveni kartoni

Digitalni recept je inovacija koja mijenja cijeli zdravstveni ekosistem. eRecept je digitalna inačica papirnatog recepta koji su izradili zdravstveni radnici koristeći digitalne alate / softver.

Također, digitalni recepti pomažu u stvaranju digitalnih zdravstvenih zapisa pacijenata što zauzvrat poboljšava ishode liječenja pacijenata jer smanjuje mogućnost ljudske pogreške za primjenom pogrešnih lijekova. eRecept se pokazao korisnim za pacijente, kao i za liječnike.

Očekuje se da će 2022. godina svjedočiti velikom porastu upotrebe elektroničkih recepata s idejom smanjenja papirologije i dugoročnije pohrane. 

Pogled u budućnost

Kako se zdravstveni sektor nastavlja razvijati, sve više se koristi umjetna inteligencija (AI), automatizacija, telemedicina, eRecepti i cloud-tehnologija. Integracijom ovih novih tehnologija, zdravstvene tehnološke organizacije „nanovo skiciraju zdravstveni pejzaž“.

Od liječnika i ostalih zdravstvenih stručnjaka očekuje se utiranje svoga puta ka boljem upravljanju zdravstvenom zaštitom i boljim ishodima liječenja pacijenata, uz ove navedene trendove i ubrzanu digitalnu transformaciju.

REFERENCE:

HIMSS

Gaurav Gupta

Tekst i slika preuzeti sa:

healthhub.com