Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

POLIKLINIKA ATRIJUM

mojdoktor.ba     Rubrika     Zdravstvene ustanove   POLIKLINIKA ATRIJUMPOLIKLINIKA ATRIJUM

Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo
+387 (0) 33 467-444
+387 (0) 33 922-160
+387 (0) 33 768-768

Ocjena

stručnost
cijena
ljubaznost

Foto galerija

Rječnik medicinskih pojmova

Rječnik medicinskih pojmova Često korišteni pojmovi u medicini.
saznaj više

Priručnik Bolesti

Priručnik Bolesti Sve o bolestima, njihovim simptomima i naćinu liječenja.
saznaj više

Interpretacija lab. nalaza

Interpretacija laboratorijskih nalaza Detaljan opis nekog sastojka krvi.
saznaj više

Mr. Pacient

Mr. Pacient Ne znate u kojoj oblasti tražiti doktora, tražite prema simptomima.
saznaj više

Korisni dokumenti

Korisni dokumenti saznaj više

O nama

Poliklinika je započela sa radom kao internistička ordinacija, da bi 2002. godine prerasla u savremen i moderan medicinski centar, tako da danas poliklinika Atrijum pruža usluge iz oblasti opće i interne medicine, oftalmologije, sportske medicine, laboratorijske dijagnostike.

U maju 2014. godine počela je sa radom ambulanta porodične medicine u sklopu ZZO. Pacijenti sa zdravstvenom knjižicom mogu participirati.

Široki spektar medicinskih usluga Poliklinike Atrijum dodatno podupire i posebna medicinska vještina tj. medicinska disciplina koja se temelji na Kineskoj filozofiji pod nazivom akupunktura. Prim.dr. Mirsad Đugum je pored specijalnosti u internoj medicini i profesor tradicionalne kineske medicine.

Obrazovanje, iskustvo, entuzijazam i profesionalnost su naši glavni aduti za pružanje najboljih usluga iz oblasti zdravstva, a pored ovih neophodnih stavki za jedan odličan medicinski kolektiv posjedujemo jako bitan segment medicinskog djelovanja u savremenoj medicini, modernu opremu. U našoj poliklinici nalazi se najmodernija i najsavremenija tehnologija medicine koja u potpunosti prati svijetski trend.

S ciljem pružanja kompletne i kvalitetnije usluge našim pacijentima, Poliklinika Atrijum otvorila je moderan Radiološki centar 
Atrijum. Našim pacijentima je od sada na raspolaganju spiralni CT i univerzalni RTG aparat.

Kako za Polikliniku Atrijum, tako i za naše pacijente Radiološki centar Atrijum će zasigurno imati veliki značaj u brzoj dijagnostici i 
kvalitetnoj usluzi.

Usluge / Djelatnosti

Internistički pregled

Internistički pregled je osnovni pregled kojim bi se svaki pacijent trebao podvrgnuti barem jednom godišnji. 

Svakom pacijentu u Poliklinici Atrijum nudimo upoznavanje osoblje te biranje svog ljekara. 


1. Pilikom dolaska pacijenta u polikliniku otvara se najprije zdravstveni karton. Taj dokument služi za praćenje pacijenta te se sve pretrage, pregledi i ostale dokumentacije drže u tom kartonu. 

Molimo sve pacijente ukoliko imaju raniju zdravstvenu dokumentaciju, lijekove koje troše ili su ranije liječeni, da iste ponesu na uvid. Kopije tih dokumenata ćemo izraditi i staviti u pomenuti zdravstveni karton, a originale vratiti pacijentu.


2. Dalje slijedi razgovor sa doktorom, koji se obavlja u odgovarajućim kancelarijama te želimo napomenuti da ovdje važe visoki etički principi i principi ljekarske tajne. U ovom razgovoru se uzimaju osnovni podaci o pacijentu, njegovom zdravstvenom stanju, ranijim oboljenjima, liječenju, operacijama, hospitalizacijama, oboljenima unutar porodice i dr. 

Pacijenti imaju mogućnost pitati i informisati se kod naših doktora o svemu.

3. Slijedeći korak je fizikalni pregled koji uključuje mjerenje krvnog pritiska, snimanje EKG i fizikalni pregled u užem smislu.

Za snimanje EKG – a je potrebno skidanje odjeće do pasa te postavljanje elektroda na grudni koš, ruke i u području gležnjeva. Savjetujemo pacijentima da se obuku u skladu s tim.

4. Posljednji korak je dogovor na recepcije kada je moguće preuzimanje nalaza.

5. U poslijepodnevnom terminu doktori koji su pregledali pacijenta izdaju nalaz. Pacijent se može konsultovati sa ljekarom o svemu što želi. Za sve eventualne terapije i dodatne pretrage, ukoliko su one neophodne, ljekar će dati tačnu uputu.

Budite uvjereni da će se pregledi obavljati sa licenciranim i stručnim osobljem, najsavremenijom opremom, u uslovima koji našim pacijentima odgovaraju te uz, kako već nevedene, visoke etičke principe.

Stručni tim Poliklinike Atrijum Vas očekuje. 

Zdravlje na radnom mjestu

Poliklinika Atrijum donosi novi vid brige o Vašem zdravlju u sklopu seminara „Zdravlje na radnom mjestu“ sa osvrtom o pravilnim 
radnim navikama na način što pruža teoretsku i praktičnu nastavu iz sljedećih oblasti:
I BLOK
a) Najčešća problematika uposlenika
b) Nedostaci na radnom mjestu
c) Rano otkrivanje problema
II BLOK
a) Anatomija muskuloskeletnog sistema
b) Fiziologija muskuloskeletnog sistema
III BLOK
a) Patologija muskuloskeletnog sistema
b) Patofiziologija muskuloskeletnog sistema
IV BLOK
a) Pravilna prehrana
b) Tjelesna aktivnost
c) Prevencija debljine/smanjenje prekomjerne tjelesne mase
d) Prevencija oboljevanja od hroničnih nezaraznih bolesti (kardiovaskularne bolesti, tumori, šećerna bolest, hronična opstruktivna 
plućna bolest, mentalne bolesti)
V BLOK
a) Tjelesne vježbe u uredu
b) Tjelesne vježbe u kući
Ukoliko ste Vi ili Vaša firma zainteresovani za ovaj vid interaktivnog seminara javite se na kontakt telefon Poliklinike Atrijum 
033467444.

 

Sistematski pregled

Poliklinika Atrijum nudi preventivni program sistematskog medicinskog pregleda, usmjeren ka poboljšanju i jačanju zdravlja naših pacijenata. Sistematski pregled je preventivni pregled kojim se nastoji otkriti bolest u ranom stadiju, što u većini slučajeva omogućuje uspješno liječenje. 

Poliklnika Atrijum nudi slijedeće preglede:

Interna ambulanta; 
- Fizikalni pregled srca, pluća, stomaka i ekstremiteta
- Fizikalni pregled kičmenog stuba
- Otoskopski pregled zvukovoda
- Zaključno mišljenje, razgovor i preporuka za eventualno liječenje

Kardiološka ambulanta;
- EKG sa očitavanjem 
- Ispitivanje srčanog rizika /procijena rizika za nastanak infarkta srca/ 
- EKG pod opterećenjem /Ergometrija, Holter EKG ili Holter krvnog pritiska/ 
- Ultrazvuk srca 
- 24 satni Holter EKG 
- 24 satni Holter arterijskog krvnog pritiska

Pulmološki pregled: 
- Kompjuterska spirometrija /mjerenje plućne funkcije, plućnog volumena i brzine protoka zraka prilikom udaha i izdaha/

Ultrazvučni kabinet;
- Ultrazvuk abdomena /jetre, žučne kesice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog mjehura i trbušne aorte/
- Ultrazvuk štitne žlijezde 
- Ultrazvuk prostate kod muškaraca 

Dijagnostički labaratorija: 
- Sedimentacija eritrocita, kompletna krvna slika sa diferencijalnom krvnom slikom, šećer, kreatinin, urea, holesterol, HDL, LDL. VLDL, Trigliceridi, AST, ALT, GGT, LDH, CK, amilaza, lipaza, mokraćna kiselina, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, Fe, tPSA (za muškarce preko 40 godina), TSH i urin

Sve dodatne laboratorijske pretrage, koje se mogu obaviti u Poliklinici Atrijum, možete naći na našoj stranici pod rubrikom LABORATORIJSKE PRETRAGE.

Radiološki centar

S ciljem pružanja kompletne i kvalitetnije usluge našim pacijentima, Poliklinika Atrijum otvorila je moderan Radiološki centar 
Atrijum. Našim pacijentima je od sada na raspolaganju spiralni CT i univerzalni RTG aparat.
Poliklinika Atrijum je zdravstvena ustanova koja se već punih 17 godina brine o Vašem zdravlju iz oblasti opće medicine, interne 
medicine, porodične medicine, ultrazvučne i laboratorijske dijagnostike te akupunkture.
Kako za Polikliniku Atrijum, tako i za naše pacijente Radiološki centar Atrijum će zasigurno imati veliki značaj u brzoj dijagnostici i 
kvalitetnoj usluzi.

CT usluge:

CT MOZGA
CT L/S KIČME
CT TORAKALNE KIČME
CT VRATA
CT PNS
CT ORBITA
CT PIRAMIDA TEMPORALNE KOSTI
CT TORAKALNIH ORGANA
CT GORNJEG ABDOMENA
CT ABDOMENA I MALE ZDJELICE
CT MALE ZDJELICE
CT UROTRAKTA 
CT HIPOFIZE
CT OBA KUKA
CT LAKTA
CT ŠAKE
CT OBA KOLJENA
CT RAMENA
CT OBA SKOČNA ZGLOBA
CT STOPALA


RTG USLUGE 

RTG TORAKALNIH ORGANA ( U JEDNOJ PROJEKCIJI)
RTG TORAKALNIH ORGANA (U DVIJE PROJEKCIJE)
RTG KRANIJUMA
RTG SINUSA
RTG MASTOIDA
RTG VRATNE KIČME (JEDNA / DVIJE PROJEKCIJE=
RTG TORAKALNE KIČME ( JEDNA / DVIJE PROJEKCIJE)
RTG L/S KIČME (JEDNA/DVIJE PROJEKCIJE)
RTG RAMENOG ZGLOBA
RTG NADLAKTICE
RTG LAKATNOG ZGLOBA
RTG PODLAKTICE
RTG ŠAKE
RTG SAKROILIJAKALNIH ZGLOBOVA
RTG KUKOVA 
RTG NATKOLJENICE
RTG KOLJENOG ZGLOBA
RTG PODKOLJENICE
RTG SKOČNOG ZGLOBA
RTG STOPALA
RTG ABDOMENA (NATIVNI SNIMAK)
RTG UROTRAKTA (NATIVNI SNIMAK)
INTRAVENSKA UROGRAFIJA
MIKCIONA CISTOURETROGRAFIJA
RTG ZDJELICE
FARINGOEZOFAGOGRAFIJA
RTG GASTRODUODENUMA
RTG ENTEROGRAFIJA
IRIGOGRAFIJA

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas 
062 797 000

 
 

Laboratorijska analiza

Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti, praćenje toka iste i izliječenje. Posebna pažnja u radu laboratorije usmjerena je ka upravljanju kvalitetom cjelokupnog radnog procesa, od trenutka primanja zahtjeva do izdavanja nalaza. 
Laboratorijski nalazi čine velik dio informacija na kojima se temelje odluke liječnika, stoga svaka moguća pogreška može znatno uticati na dobrobit pacijenta. No, pacijenti moraju biti svjesni da se proces dobivanja nalaza sastoji od više faza i da svaka od njih može uticati na nalaz, posebice predanalitička faza. Ukratko, proces dobivanja nalaza može se pojednostavljeno prikazati kroz tri faze: predanalitičku, analitičku i poslijeanalitičku. Poznato je kako najveći dio pogrešaka u laboratorijskom radu proizlazi iz predanalitičke faze, a to je ona na koju mogu uticati i pacijenti. 
Odgovarajuća priprema pacijenta je različita i ovisi o analizi koja se provodi, a najčešće se odnosi na prethodnu prehranu, tjelesnu aktivnost, vrijeme dana ili ciklusa te uzimanje eventualnih lijekova koji mogu uticati na rezultate analiza. 

Opće upute prije uzimanja krvi:

- dan prije uzimanja uzorka krvi potrebno je
- izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
-uzeti uobičajene obroke hrane, ali ne premasne
- poslije 22 sata uvečer dan prije odlaska u laboratorij
-ne uzimati hranu
-ne piti alkohol
- ne pušiti
- 48 sati prije uzimanje krvi je potrebno izbjegavati sve lijekove, osim onih koje je liječnik odredio kao obavezne
- za redovne pretrage uzorak krvi od pacijenta uzeti ujutro između 7 i 10 sati dok je pacijent odmoren i prije nego što je podvrgnut dijagnostičkim i terapijskim postupcima
- nužno je stvoriti uvjete koji osiguravaju da pacijent bude odmoren i opušten prije uzimanja krvi (preporučuje se prije uzimanja krvi mirovati 15-20 minuta) zbog mogućih promjena u intermedijarnom metabolizmu ugljikohidrata, lipida i proteina

Upute za pripremu pacijenta prije određivanja lipidnog statusa

Dvije sedmice prije uzimanja uzorka krvi:
- Uobičajeno se hraniti
- Izbjegavati promjene u tjelesnoj težini

48 sati prije uzimanja uzorka krvi:

- Izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
- Ne uzimati alkohol

24 sata prije uzimanja uzorka krvi:
- Uzimati uobičajene obroke, ali ne premasne

12 sati prije uzimanja uzorka krvi:
- Poslije 19 sati uvečer dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, ne piti alkohol i kafu, ne pušiti


Upute za pripremu pacijenta prije određivanja željeza:
- 24-48 sati prije uzimanja uzorka krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima ni pića uz dodatak tvari koja pojačava tonus organizma (energetski napici)
- krv od pacijenta uzeti ujutro između 7 i 10 sati (standardizirano vrijeme) jer željezo ima značajnu dnevnu varijaciju (i do 70%)
- ako je pacijent pod terapijom preparatima željeza i/ili multivitaminskim preparatima obogaćenim željezom, kontrola željeza u serumu izvodi se najmanje:
- 7- 10 dana nakon peroralnog uzimanja preparata željeza,
- tri dana nakon davanja intravenoznih preparata,
- mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza 
- Koncentracije željeza u serumu su povećane kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina, kemoterapijskih agenasa (posebno cisplatina i metotreksat).

Upute za uzimanje uzorka mokraće za kvalitativnu analizu

- Uzorak izbora je srednji mlaz prve jutarnje mokraće nakon noćnog sna, toalete vanjskog spolovila, prije doručka i drugih aktivnosti, pri čemu vrijeme od posljednjeg pražnjenja mjehura treba biti najmanje 4, a najviše 8 sati.
- Analizu se ne preporučuje kod žena neposredno prije, za vrijeme i neposredno nakon menstruacije kao ni kod žena koje imaju vidljiv vaginalni iscjedak.
- Uzorak mokraće treba skupljati u čistu posudu sa širokim grlom koja je po mogućnosti za jednokratnu upotrebu.
- Ako se uzorak prenosi do mjesta obrade posuda mora biti zatvorena.
- Pregled uzorka mokraće treba učiniti unutar 2 sata po uzimanju uzorka.

Laboratorij poliklinike Atrijum pruža veliki broj različitih pretraga. Analize se obavljaju najmodernijim automatskim analizatorima, uz upotrebu najkvalitetnijih reagenasa i redovno provođenje kontrole kvaliteta.

Biohemijske pretrage 

• Glukoza
• Urea
• Kreatinin
• Urati
• Bilirubin ukupni
• Bilirubin direktni i indirektni
• AST
• ALT
• GGT
• Alkalna fosfataza
• Amilaza
• Lipaza
• CK i CK - MB
• LDH
• Holesterol (HDL, LDL, VLDL)
• Trigliceridi
• Željezo
• UIBC
• TIBC
• Transferin
• Proteini
• Albumin
• CRP

Hematološke pretrage

• Sedimentacija eritrocita
• Kompletna krvna slika

Urin

• Analiza urina - test traka
• Mikroskopski pregled sedimenta urina
• Urinokultura

Hormoni
. ijodtironin (T3)
• Tiroksin (T4)
• Tireotropin (TSH)
• Trijodtironin (T3)
• Luteinizirajući hormon (LH)
• Folikulostimulirajući hormon (FSH)
• Prolaktin
• Estradiol
• Progesteron
• Testosteron
• ß-HCG
• Kortizol
• Inzulin

Koagulacijske pretrage

• PV
• APTT
• INR
• Fibrinogen
• Vrijeme krvarenja
• Vrijeme zgrušavanja
• Trombociti
• D dimeri

Tumorski markeri

• CEA
• CA 15-3
• CA 19-9
• CA 125
• AFP
• PSA (ukupni i slobodni)
• CA 72-4
• CA 50

Ostale pretrage

• Krvna grupa i RH faktor
• HIV
• Test na hepatitis B i C
• Helicobacter pylori IgG
• Test na droge
• HbA1c
• Određivanje kardiovaskularnog rizika

Pouzdanost, tačnost i preciznost laboratorijskih nalaza naš su prioritet, stoga posjetite nas i uvjerite se u kvalitet usluga koje pruža ljubazno osoblje poliklinike Atrijum.

Pripremila :
Dipl.ing.Lejla Čano

Sportski pregled

Svaki sportista izlaže se većem fizičkom naporu u odnosu na prosječnu dnevnu aktivnost jedne osobe te je bitno procijeniti da li 
je organizam adaptiran na takvu vrstu napora. 

Važnost sportskog pregleda ogleda se u tome da se urade procjene zdravstvenog stanja tijela na samom početku bavljenja 
sporta, kao vid ulaznih podataka, i u toku treninga. Obično je dovoljno jednom godišnji izvršiti preventivni sportski pregled.

Jako bitan razlog ovih pregleda su također prevencija oboljenja pa čak i u nekim slučajevima invalidnosti i fatalnog ishoda. 
Svakom potencijalnom sportisti treba napraviti osnovne preglede i pretrage kojim se mogu isključiti bolesti ili stanja koja bi 
mogla štetno djelovati na zdravlje za vrijeme treninga.

Svi sportisti na početku pregleda ispunjavaju sportski upitnik nakon čega slijede pregledi:

- Fizikalni pregled srca, pluća, stomaka, ekstremiteta i kičmenog stuba
- EKG sa očitavanjem 
- Kompjuterska spirometrija 
- Ultrazvuk štitne žlijezde 
- Ultrazvuk srca 
- EKG pod opterećenjem /Ergometrija/ 
- Zaključno mišljenje, razgovor i preporuka za eventualno liječenje
- Sedimentacija eritrocita, kompletna krvna slika sa diferencijalnom krvnom slikom, šećer, kreatinin, urea, AST, ALT, GGT i urin

 

Internisticki pregled

Internistički pregled je osnovni pregled kojim bi se svaki pacijent trebao podvrgnuti barem jednom godišnji. 

Svakom pacijentu u Poliklinici Atrijum nudimo upoznavanje osoblje te biranje svog ljekara. 

1. Pilikom dolaska pacijenta u polikliniku otvara se najprije zdravstveni karton. Taj dokument služi za praćenje pacijenta te se sve 
pretrage, pregledi i ostale dokumentacije drže u tom kartonu. 

• Molimo sve pacijente ukoliko imaju raniju zdravstvenu dokumentaciju, lijekove koje troše ili su ranije liječeni, da iste ponesu 
na uvid. Kopije tih dokumenata ćemo izraditi i staviti u pomenuti zdravstveni karton, a originale vratiti pacijentu.

2. Dalje slijedi razgovor sa doktorom, koji se obavlja u odgovarajućim kancelarijama te želimo napomenuti da ovdje važe visoki 
etički principi i principi ljekarske tajne. U ovom razgovoru se uzimaju osnovni podaci o pacijentu, njegovom zdravstvenom stanju, 
ranijim oboljenjima, liječenju, operacijama, hospitalizacijama, oboljenima unutar porodice i dr. 

• Pacijenti imaju mogućnost pitati i informisati se kod naših doktora o svemu.

3. Slijedeći korak je fizikalni pregled koji uključuje mjerenje krvnog pritiska, snimanje EKG i fizikalni pregled u užem smislu.

• Za snimanje EKG – a je potrebno skidanje odjeće do pasa te postavljanje elektroda na grudni koš, ruke i u području 
gležnjeva. Savjetujemo pacijentima da se obuku u skladu s tim.

4. Posljednji korak je dogovor na recepcije kada je moguće preuzimanje nalaza.

5. U poslijepodnevnom terminu doktori koji su pregledali pacijenta izdaju nalaz. Pacijent se može konsultovati sa ljekarom o 
svemu što želi. Za sve eventualne terapije i dodatne pretrage, ukoliko su one neophodne, ljekar će dati tačnu uputu.

Budite uvjereni da će se pregledi obavljati sa licenciranim i stručnim osobljem, najsavremenijom opremom, u uslovima koji 
našim pacijentima odgovaraju te uz, kako već nevedene, visoke etičke principe.

Stručni tim Poliklinike Atrijum Vas očekuje.

 

Ultrazvuk štitne žljezde

Ultrazvuk štitne žlijezde osjetljiva je i jednostavna metoda za prikaz građe štitne žlijezde, njezinog anatomskog smještaja, veličine 
i oblika, pri čemu se mogu vidjeti bilo koje promjene koje odstupaju od normalne građe (čvorovi, ciste, upalne promjene, tumori). 
Izvodi se jednostavno i brzo, nema štetnog djelovanja te se može primjenjivati kod svih bolesnika, uključujući malu djecu, 
trudnice i nepokretne osobe.
Priprema za ultrazvučni pregled štitne žlijezde nije potrebna.

Kolor dopler krvnih sudova vrata

Kolor dopler krvnih sudova vrata ultrazvučna je pretraga koja omogućuje neinvazivan prikaz krvnih žila vrata i analizu stijenke krvne 
žile te može uputiti na prisustvo plaka i suženje krvnih žila.
Primenjuje se kod pacijenata koji su imali slabost i trnjenje polovine tijela, gubitak vida u polovinama vidnog polja, gubitak 
osećaja u polovini tela, vrtoglavica. Ovim pregledom se obezbeđuje veliki broj informacija o izgledu krvnih sudova vrata i protoku 
koji je moguće mjeriti. Ovim pregledom se obezbeđuje grupa informacija koja će usmjeriti pacijenta ka dopunskoj dijagnostici i 
liječenju. Pregled se savetuje kod svih pacijenata koji boluju od povišenog krvnog pritiska, šećerne bolesti, pušača, povećanih 
masnoća u krvi. 
Priprema za kolor dopler krvnih sudova vrata nije potrebna.

Kolor dopler donjih ekstremiteta bezbolan je i bezopasan (neinvazivan) ultrazvučni pregled krvnih sudova nogu. Ukoliko je 
oštećenje prisutno, određujemo i stepen poremećaja. 
Najčešće indikacije za kolor dopler donjih ekstremiteta su:

• proširene vene
• otok nogu, promene u boji kože
• povrede
• priprema za operaciju vena, postoperativno praćenje
• bol pri hodu
• u rizičnu grupu spadaju pacijenti sa povišenim pritiskom, dijabetesom, aterosklerozom, pušaši...

Priprema za kolor dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta nije potrebna.

Kolor dopler gornjih ekstremiteta je ultrazvučna metoda kojom se omogućava simultani prikaz krvnog protoka i građe krvnih žila. 
Patološke promjene prikazuju se kao suženje ili potpuno začepljenje arterije, što je najčešće kod ateroskleroze ili tromboze vena. 

Najčešće indikacije za kolor dopler gornih ekstremiteta:

• bol, otok, promjene boje kože
• povrede
• procjena stanja krvnih sudova kod pacijenata kod kojih se planira kreiranje arteriovenske fistule za hemodijalizu-osobe sa 
bubrežnom insuficijencijom
• procena funkcionalnosti kreirane arteriovenske fistule i eventualno postojanje komplikacija

Priprema za kolor dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta nije potrebna.

Ponijeti sa sobom ranije nalaze i slike, nalaze krvi te nalaze o bolesti od koje se liječite ili nalaze u vezi sa sadašnjim tegobama!!!

Program za sistematski i menadžerski pregled

Poliklinika Atrijum nudi preventivni program sistematskog medicinskog pregleda, usmjeren ka poboljšanju i jačanju zdravlja 
naših pacijenata. Sistematski pregled je preventivni pregled kojim se nastoji otkriti bolest u ranom stadiju, što u većini slučajeva 
omogućuje uspješno liječenje. 

Danas postoji ZAKONSKE OBEVEZE O SISTEMATSKIM PREGLEDU (...) po kojima su firme obavezne dostaviti ..... Vi ili Vaša 
firma možete izabrati jedan ili više sistematskih pregleda koji Vas interesuju. Poliklnika Atrijum nudi slijedeće preglede:

Interna ambulanta 
- Fizikalni pregled srca, pluća, stomaka i ekstremiteta
- Fizikalni pregled kičmenog stuba
- Otoskopski pregled zvukovoda
- Zaključno mišljenje, razgovor i preporuka za eventualno liječenje

Kardiološka ambulanta 
- EKG sa očitavanjem 
- Ispitivanje srčanog rizika /procijena rizika za nastanak infarkta srca/ 
- EKG pod opterećenjem /Ergometrija, Holter EKG ili Holter krvnog pritiska/ 
- Ultrazvuk srca 
- 24 satni Holter EKG 
- 24 satni Holter arterijskog krvnog pritiska

Pulmološki pregled: 
- Kompjuterska spirometrija /mjerenje plućne funkcije, plućnog volumena i brzine protoka zraka prilikom udaha i izdaha/

Ultrazvučni kabinet
- Ultrazvuk abdomena /jetre, žučne kesice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog mjehura i trbušne aorte/
- Ultrazvuk štitne žlijezde 
- Ultrazvuk prostate kod muškaraca 

Dijagnostički labaratorija: 
- Sedimentacija eritrocita, kompletna krvna slika sa diferencijalnom krvnom slikom, šećer, kreatinin, urea, holesterol, HDL, 
LDL. VLDL, Trigliceridi, AST, ALT, GGT, LDH, CK, amilaza, lipaza, mokraćna kiselina, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, indirektni 
bilirubin, Fe, tPSA (za muškarce preko 40 godina), TSH i urin

Sve dodatne laboratorijske pretrage, koje se mogu obaviti u Poliklinici Atrijum, možete naći na našoj stranici pod rubrikom 
LABORATORIJSKE PRETRAGE.

Ako se Vi ili Vaša firma odlučite za jedan od naših preventivni pregleda, ostvarujete popust od 30% na sve dodatne pretrage i 
preglede koji se obavljaju u Poliklinici Atrijum.

Svako od zaposlenika dobiva medicinsku dokumentaciju koja uključuje sve obavljene preglede, pretrage, terapiju i preporuke na 
ruke, dok firma dobiva ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti istog pacijenta. 

Ukoliko ste zainteresovani za naše sistematske preglede kontaktirajte nas i dobit ćete kompletnu ponudu (vrste pregleda i cijene) 
isti dan.

INTERNISTIČKI PREGLED

Internistički pregled je osnovni pregled kojim bi se svaki pacijent trebao podvrgnuti barem jednom godišnji. 

Svakom pacijentu u Poliklinici Atrijum nudimo upoznavanje osoblje te biranje svog ljekara. 

1. Pilikom dolaska pacijenta u polikliniku otvara se najprije zdravstveni karton. Taj dokument služi za praćenje pacijenta te se sve 
pretrage, pregledi i ostale dokumentacije drže u tom kartonu. 

• Molimo sve pacijente ukoliko imaju raniju zdravstvenu dokumentaciju, lijekove koje troše ili su ranije liječeni, da iste ponesu 
na uvid. Kopije tih dokumenata ćemo izraditi i staviti u pomenuti zdravstveni karton, a originale vratiti pacijentu.

2. Dalje slijedi razgovor sa doktorom, koji se obavlja u odgovarajućim kancelarijama te želimo napomenuti da ovdje važe visoki 
etički principi i principi ljekarske tajne. U ovom razgovoru se uzimaju osnovni podaci o pacijentu, njegovom zdravstvenom stanju, 
ranijim oboljenjima, liječenju, operacijama, hospitalizacijama, oboljenima unutar porodice i dr. 

• Pacijenti imaju mogućnost pitati i informisati se kod naših doktora o svemu.

3. Slijedeći korak je fizikalni pregled koji uključuje mjerenje krvnog pritiska, snimanje EKG i fizikalni pregled u užem smislu.

• Za snimanje EKG – a je potrebno skidanje odjeće do pasa te postavljanje elektroda na grudni koš, ruke i u području 
gležnjeva. Savjetujemo pacijentima da se obuku u skladu s tim.

4. Posljednji korak je dogovor na recepcije kada je moguće preuzimanje nalaza.

5. U poslijepodnevnom terminu doktori koji su pregledali pacijenta izdaju nalaz. Pacijent se može konsultovati sa ljekarom o 
svemu što želi. Za sve eventualne terapije i dodatne pretrage, ukoliko su one neophodne, ljekar će dati tačnu uputu.

Budite uvjereni da će se pregledi obavljati sa licenciranim i stručnim osobljem, najsavremenijom opremom, u uslovima koji 
našim pacijentima odgovaraju te uz, kako već nevedene, visoke etičke principe.

Stručni tim Poliklinike Atrijum Vas očekuje. 

Ultrazvuk srca

Ehokardiografija ili uzv srca (ultrazvuk srca) je ultrazvučna visokokvalitetna metoda koja daje anatomske presjeke srca koje radi uz prostornu rezoluciju i mogućnost detaljne analize pomičnih srčanih struktura u “stvarnom vremenu”. Danas se koristi dvodimenzionalna kolor ehokardiografija u kombinaciji s kontinuiranim kolor doplerom.

INDIKACIJE:

• bolesti zalistaka
• urođene ili stečene srčane greške
• primarne kardiomiopatije
• koronarna bolest
• ispitivanje funkcije lijevoga ventrikula
• intrakardijalne mase
• bolesti perikarda

Spirometrija

Spirometrija predstavlja test kojim se ispituje ventilacijska funkcija pluća. Ovom metodom se mjere plućni volumeni i kapaciteti u 
disajnim putevima, a dobiveni rezultat se upoređuje s referentnim (normalnim, očekivanim) vrijednostima koje ovise o spolu, 
dobi, visini i težini tijela.

Ispitivanje plućne funkcije objektivan je način procjene funkcionalnog stanja disajnog sistema, uz preduvjet maksimalne 
suradnje ispitanika. Ovi testovi se provode s ciljem postavljanja dijagnoze, ocjene liječenja, procjene operabilnosti, u 
epidemiološkim istraživanjima, rehabilitaciji, sportskoj medicini, a posebno u dijagnostici profesionalnih plućnih oboljenja radi 
ocjene invalidnosti odnosno preostale radne sposobnosti.

Izvođenje spirometrije: Pacijent zauzima sjedeći položaj na stolici. Spirometar se drži u obje ruke te se usnama obuhvata čvrsto 
tubus preko kojeg se udiše i izdiše prema uputama ljekara. Nos se zatvori štipaljkom. Test se sastoji iz dva dijela. Prvi dio se 
izvodi tako što pacijent što dublje udahne na tubus i zatim što više izdahne. Drugi dio se izvodi tako što pacijent duboko udahne i 
zatim naglo (forsirano) izdahne.

Holter 24 ili 48 sati EKGa

Nejasna bol u prsima, preskakanje srca, lupanje srca, gušenje, zamaranje, pritisak u prsima, gubitak svijesti, omaglica, zanošenje, slabost, nesigurnost, osjećaj napuhnutosti, nelagoda u želucu , kratak dah, nedostatak zraka, zapuhivanje sve to mogu biti znakovi za bolest srca i povod za provođenje Holter EKG-a.

Kada se kaže Holter obično se misli na kontinuirano, 24-satno ili 48 satno sminanje EKG-a. 

Kada se koristi za srce, EKG Holter monitor bilježi električne signale iz srca putem nekoliko elektroda pričvršćenih za prsni koš. Obično se stavlja od tri do osam elektroda.

Elektrode su spojene u jedan mali uređaj, veličine mobitela, koji je obično pričvršćen za pojas. Tijekom snimalnja pacijent obično vodi dnevnik aktivnosti. Većina Holtera ima i posebno dugme koje pacijent pritisne u trenutku kada subjektivno osjeća neku poteškoću. Tada u zapisu ostaje poseban znak koji upozorava liječnika na to zbivanje. Od pacijenta se očekuje da provodi sve normalne dnevne aktivnosti. Tijekom snimanja Holtera kroz 24 sata, ali ponekad i dulje možemo identificirati poremećaj u ritmu srca ili prokrvljenosti srca koji se javlja rijetko i ne može se uloviti u jednokratnom kratkom snimanju običnog EKG-a.

Nakon provedenog monitoriranja Holter brojni podatci iz njegove memorije prebacuju se u računalo i liječnik uz pomoć posebnog softvera analizira zapis. 

Sam pregled je bezbolan, obavlja se uz svakodnevne aktivnosti. Uz širu odjeću nitko ne može primijetiti da pacijent provodi pretragu. Uređaj za snimanje obično se nosi za pojasom ili na remenu preko ramena. Kako se radi o osjetljivom elektronskom uređaju preba izbjegavati tuširanje ili kupanje

Ergometrija

Test opterećenja srca (Ergometrija) je rutinski postupak za diagnozu kardio vaskularnih bolesti. Postupak testira uticaj intenzivne fizičke aktivnosti na srce, te nam daje generalizovan pogled na to koliko je Vaše srce zdravo i pomaže pri identifikaciji uzroka bola u grudima. Za vrijeme testa mjeri se električna akitvost srca dok Vi hodate na pokretnoj traci ili vozite bicikl i odraz je reakcije srca na povećane potrebe organizma za kiseonikom. 
Priprema za Ergometriju. Ne jesti, ne pušiti, ne konzumirati napitke koji sadrže kofein ili alkohol 3 sata prije izvođenja testa. Obući udobne cipele ili patike i laganu komfornu odjeću (trenerku ili slično) u kojoj možete vježbati. Savjetovati se sa doktorom koji će da izvodi test u vezi sa lijekovima koje uzimate (neki lijekovi tipa b blokatora ili antagonista kalcijuma treba da se obustave 48 sati prije izvođenja testa). 

Izvođenje Ergometrije. 

Vi hodate na pokretnoj traci ili vozite bicikl. Elektrokardiogramom (EKG) se bilježi srčana aktivnost uz pomoć elektroda koje su prikačene za Vaš grudni koš. Za vrijeme testa mjeri se krvni pritisak i srčana frekvenca. Test počinje sa malim opterećenjem koje se postepeno povećava prema visokom opterećenju koje traje do 15 minuta, odnosno u zavisnosti od stepena Vaše fizičke spremnosti. Test može biti prekinut u bilo koje vrijeme usljed promjena srčane frekvence i krvnog pritiska, promjene srčanog ritma ili drugih promjena na EKG-u, znacima umora, mučnine ili drugih neželjenih simptoma. Vi također možete zaustaviti test u bilo koje vrijeme ukoliko osjetite bilo kakve znake nelagode ili umora. Test traje dok se ne postigne predviđena srčana frekvenca ili predviđeno optrećenje, ili dok vaš doktor ne odluči drugačije. U slučaju komplikacija kao što su bol u grudima, nesvestica, problemi sa disanjem ili Vaš zahjev test se odmah prekida

 

Ultrazvuk abdomena

Ultrazvuk abdomena /trbuha/ dijagnostička je metoda koja ima za cilj prikazivanje strukture različitih organa u trbušnoj duplji. 
Klasičan ultrazvučni pregled trbuha pruža detaljan uvid u veličinu i strukturu parenhimatoznih organa: jetre, slezene, pankreasa, 
žučnog sistema (žučne kese i žučnih puteva), bubrega, nadbubrežnih žlijezda. Ovom metodom se može vizuelizovati trbušni deo 
aorte, mokraćna bešika i prostata kod muškarca.
Ograničenih je mogućnosti u dijagnostici stanja i obolenja šupljih organa (želudac, dvanestopalačno, tanko i debelo crevo) zbog 
prisustva vazduha i sadržaja u njima. 
Najčešće indikacije za ultrazvučni pregled abdomena su:

1. Bol u abdomenu i maloj karlici
2. Mučnina, povraćanje i nadutost trbuha
3. Nemogućnost ili otežano mokrenje i pražnjenje
4. Žuta prebojenost kože, vidljivih sluznica i beonjača
5. Povrede abdomena

Priprema za ultrazvuk abdomena: sastoji se u neunošenju hrane minimum 6-8 sati, a najbolje 12 sati prije pregleda. Dva do tri 
dana prije ultrazvuka, poželjno je ne uzimati hranu koja stvara gasove, izbegavati hranu sa mnogo ostataka, bogatu biljnim 
vlaknima kojih najviše ima u žitaricama, voću i povrću. Za pregled mokraćne bešike i prostate kod muškarca potrebno je napuniti 
bešiku (popiti oko 3-4 čaše tečnosti 1,5 sat pre pregleda i ne mokriti). 
U hitnim slučajevima ultrazvuk abdomena se radi bez navedene pripreme.

 

Holter krvog pritiska -24 sata

U različitim situacijama (napor, mirovanje, stres) i zavisnosti od doba dana (budnost ili spavanje) menjaju se vrijednosti 
arterijskog pritiska. Tokom merenja krvnog pritiska dobijamo trenutne vrijednosti krvnog pritiska u momentu merenja. Na 
pregledu su vrijednost krvnog pritiska često povišene zbog uzbuđenja tokom pregleda ili ostanu niske jer pregled za nekoga nije 
ni napor ni stres. Jedno merenje krvnog pritiska nam ne daje kompletne podatke o vrijednostima krvnog pritiska tokom čitavog 
dana. Nošenje 24 satnog holtera pritiska je važno da bismo uopšte utvrdili da li postoji povišen arterijski pritisak- hipertenzija. 
Osim toga, kada se utvrdi postojanje povišenog arterijskog pritiska i kada se uvede lek ova metoda nam omogućuje da 
proverimo da li je lek i doza leka odgovarajuća za lečenje.

Holter krvnog pritiska - procedura - Tokom perioda od 24 sata na nadlakticu se stavi manžetna koja je povezana sa malim 
aparatom koji se nosi u torbici pričvršćenoj oko pojasa. Tokom dana na svakih pola sata i tokom noći na svakih sat vremena 
manžetna se naduvava i meri se arterijski pritisak koji registruje aparat. Osoba treba da radi sve uobičajene radnje i da vodi 
dnevnik aktivnosti. Nakon 24 sata aparat se skida i čitaju se rezultati. Na osnovu zabeleženih podataka dobijamo uvid u dnevne 
varijacije pritiska.

Akupunktura

Akupunktura je starokineska metoda liječenja uz pomoć igala koje se zabadaju u određene tačke na koži. Svjetska zdravstvena organizacija priznala je akupunkturu kao metodu liječenja i sastavila listu bolesti koje se uspješno tretiraju tom metodom:

• periartritis ramena
• sportske povrede
• išijas
• kontrakture i ankiloza zglobova
• reumatski artritis
• tenosinovitis
• neuralgije
• periferne povrede živca
• glavobolje
• migrene
• stres
• kronični umor
• neuroze
• hipertenzija i hipotenzija
• rinitis
• alergije
• bronhitis
• astma
• upale sinusa
• šum u ušima - tinitus
• probavne smetnje
• neplodnost
• neuredne menstruacije
• dismenoreja i popratne tegobe
• razne kožne bolesti
• kozmetički tretmani (bore, celulit)
• usporavanje procesa starenja
• bolesti ovisnosti - debljina, pušenje


Kako djeluje akupunktura?

Vitalna energija (Qi) u tijelu teče putem meridijana kojih ima 12 parnih, simetrično postavljenih i 8 izvanrednih meridijana. Meridijani su povezani s unutarnjim organima i s površinom tijela. Ubadanjem u tačke meridijana na površini kože ispravlja se i harmonizira tjelesna energija, a isplavljuju se patogeni faktori. Na taj način se osnažuje imuni sistem, poboljšava cirkulacija, reguliraju hormoni, povećava energija i smanjuje stres.

Kako se provodi akupunktura?

To je ovisno o dijagnozi odnosno indikaciji za akupunkturu. Tretman započinje nakon upoznavanja akupunkturologa s pacijentom i njegovom povijesti bolesti u razgovoru, te uvidom u dokumentaciju. Najčešće se radi o 8-12 tretmana koji traju 20-30 minuta, 2-3 puta sedmično. 

 
 

Prijava za porodičnu medicinu

Ambulanta porodične/obiteljske medicine 

Prva privatna ambulatna porodične/obiteljske medicine u sklopu Zavoda zdrvastvenog osiguranja - novi koncept usluga 
porodične/obiteljske medicine sa ovjerenom zdravstevnom knjižicom bez dodatnih troškova.

Dodatne specijalističke preglede, za pacijente sa zdravstvenim kartonom u ambulanti porodične medicine kroz povoljne godišnje 
članarine u sklopu paketa A, B C i D za kontinuirano praćenje vašeg zdravlja.

Termini se zakazuju u toku radnog dana u periodu od 09-13.00 i 14-18.00. 
I

Obrazovanje, iskustvo, entuzijazam i profesionalnost su naši glavni aduti za pružanje najboljih usluga iz oblasti zdravstva, a 
pored ovih neophodnih stavki za jedan odličan medicinski kolektiv posjedujemo jako bitan segment medicinskog djelovanja u 
savremenoj medicini, modernu opremu. U našoj poliklinici nalazi se najmodernija i najsavremenija tehnologija medicine koja u 
potpunosti prati svijetski trend.

Formular za prijavu u porodicnu medicinu

Radiologija


Doktori/Uposlenici


Prim.dr. Mirsad Đuguminternista, kardiolog– akupunkturolog
Dr. Aida Udovčićdoktor porodične medicine
Dr. Mirela Tucespecijalizant interne medicine
Lejla Ćanoinžinjer medicinsko - laboratorijske dijagnostike
Emina GadžoDipl. medicinska sestra- Bachelor zdravstvene njege i terapije
Elha DudićMedicinska sestra
Amela ČolakovićMedicinska sestra

Mapa

Poštovani, morate biti registrovani korisnik da bi ste iskoristili ovu besplatnu pogodnost.

Za prijavu ili registraciju korsitite link "prijava/registracija" u vrhu stranice.
SSvsH