Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Mr.Dr. Adnan Delić

Kardiolog, interventni kardiolog,

mojdoktor.ba     Rubrika     Doktori   Mr.Dr. Adnan Delić
Mr.Dr. Adnan Delić
Kardiolog, interventni kardiolog,

Ocjena

stručnost
cijena
ljubaznost

Kontak info

GSM:
+387 62 408 444

Biografija

Adnan Delić rođen je 23.02.1969. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Gračanici, a srednju medicinsku školu završio je u Doboju.

Medicinski fakultet pohađao je u Sarajevu, Zagrebu i Gracu, gdje je i diplomirao 1997. godine.

Internu medicinu specijalizirao je u Tuzli. 2006. godine. 2007. dobiva zvanje kardiologa.

Magistarski rad odbranio je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 2008. god.

Trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od 2005. do 2008. godine radio je na Klinici za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Od 2008. do 2014. godine radio je u Centru za srce BiH Tuzla. Od decembra 2014. god. suosnivač je i Direktor Poliklinike Kardiocentar Sarajevo u kojoj se bavi internističkom i kardiološkom djelatnošću.

Uporedo sa specijalizacijom iz interne medicine završio je edukaciju iz oblasti invazivne kardiološke dijagnostike, intervencijske kardiologije i ehokardiografije na Klinici za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a dijelom je educiran i u Norveškoj, Švicarskoj, Turskoj, Poljskoj i Njemačkoj.

Član je Europskog udruženja kardiologa (ESC), Europske asocijacije za perkutane koronarne intervencije (EAPCI), Europske asocijacije za srčanu insuficijenciju (HFA) i Euro-echo asocijacije Europskog karidološkog društva za ultrazvuk srca.

Autor je i koautor više internacionalno publiciranih naučnih i stručnih radova iz kardiologije. Izlagao je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima.

U svakodnevnom radu bavi se intervencijskom i invazivnom kao i neinvazivnom kardiologijim. Oženjen je otac četvoro djece. Tečno govori engleski i njemački jezik.

Poštovani, morate biti registrovani korisnik da bi ste iskoristili ovu besplatnu pogodnost.

Za prijavu ili registraciju korsitite link "prijava/registracija" u vrhu stranice.