Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

Dr. med. Senad Grišević

Specijalist oftalmologije

mojdoktor.ba     Rubrika     Doktori   Dr. med. Senad Grišević
Dr. med. Senad Grišević
Specijalist oftalmologije

Ocjena

stručnost
cijena
ljubaznost

Kontak info

tel:
+387 33 762 772
fax:
+387 33 762 771

Biografija

Medicinski fakultet završio u Sarajevu. Specijalizaciju oftalmologije obavio na Očnoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Odslušao postdiplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku, klinički smjer. Odbranio je dokotrsku disertaciju na temu "Topografske promjene rožnice kod keratokonusa nakon Crosslinkinga". Asistent je na predmetu Oftalmologija, na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku. Od 2012. godine zaposlen na očnoj klinici Svjetlost u Sarajevu.

Područje rada

Bavi se poslovima opće oftalmologije, prednjim segmentom oka,  keratokonusima, radi operacije Crosslinkinga, te određivanje svih vrsta kontaktnih leća, uključujući i Rose K kontaktne leće.

Uvođenje novih metoda

Među rijetkim doktorima koji rade Crosslinking operacije kod keratokonusa. Usavršavanje za operacije Crosslinkinga obavljao na Klinici Svjetlost u Zagrebu, pod mentorstvom dr. Maje Bohač. Operacije obavljao u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Publikacije i istraživanja

Prisustvovao na više internacionalnih, stručnih oftalmoloških kongresa. Autor i koautor više naučnih radova iz oblasti oftalmologije. 

Članstvo u udrugama

 • Liječnička-ljekarska komora Kantona Sarajevo
 • Udruženje oftalmologa Federacije Bosne i Hercegovine
 • Član Hrvatskog društva za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery (CSCRS )

Glavne publikacije

 • Centralna serozna horioretinopatija. / prikaz sluĉaja. 
   Alimanović-Halilović E. Pranjić-Lika M, Ahmetbegović M, Grišević S, Begović E. 
   Oftalmološki arhiv FbiH. 30(1-2)66-9; 2004. / ne indekisrani ĉasopis 
 • Serdarevic R, Ibisevic M, Grisevic S, Jurisic V, Ilazi M, Gorani M. 
  Our experience with autologous rotations conjunctival graft in 
  surgery of pterygi. Journal Francais d’ Ophtalmologie, 2006; 
  29(1) 247. „112 Congres de la Societe Francaise 
  D’Ophthalmologie“, sa međunarodnim učešćem Pariz, Francuska, 
  6-10 maj, 2006.
 • SURGERY MENAGMENT OF SUBLUXATED LENSES IN PATIENT WITH MARFAN SYNDROME; A CASE REPORT
  S. Grišević, M. Ahmedbegović-Pjano, A. Pašalić, M. Đozić, A. Alikadić-Husović, N. Gabrić /  8th Congres of the CSCRS
  Dubrovnik, Croatia 5th. – 7th  October, 2012.
   
 • 2 Years Experience in LASIK in Eye Clinic Svjetlost Sarajevo
   Senad Grišević, Bosnia and Herzegovina
             9th Congres of the CSCRS ,Zagreb , Croatia 19th. – 20th  October, 2013.
 • Ahmedbegović Pjano M, Alikadić-Husović A, Grišević S,  Pašalić A, Pidro A, Ratković M, Bohač M, Gabrić N, Gojak R. Efficacy and safety of iris-supported phakic lenses (Verisyse) for treating moderately high myopia. Med Glas (Zenica) 2016;13(1):25-30.


  Electron poster:
 • 19th ESCRS Winter Meeting,  February 2015, Istanbul, Turkey A.Alikadić-Husovic, S. Grisevic, M. Bohac,  A. Pasalic,  A. Pidro, M. Ahmedbegovic  Pjano,   LASIK as a solution for high hypermetropia
Poštovani, morate biti registrovani korisnik da bi ste iskoristili ovu besplatnu pogodnost.

Za prijavu ili registraciju korsitite link "prijava/registracija" u vrhu stranice.