Poremećaji s pojavom boli pri spolnom odnosu

DispareunijaDispareuniju karakteriziraju bolovi u spolovilu koji su povezani sa snošajem. Iako se najčešće osjeća za vrijeme snošaja, može se javiti i prije i poslije snošaja. Može se javiti i u muškaraca i u žena. U žena se opisuje kao površinska za vrijeme prodiranja ili kao duboka za vrijeme penilnog guranja.Jakost simptoma razlikuje se od blage nelagode do snažne boli. Ponavljano doživljavanje boli u spolovilu prilikom snošaja može dovesti do izbjegavanja seksualne aktivnosti, prekidanja postojećih seksualnih odnosa i ograničavanja razvoja novih seksualnih veza.VaginizamVaginizam karakteriziraju trajna ili ponavljana nevoljna stezanja perinealnog mišićja koje okružuje vanjsku trećinu vagine, kada se u vaginu pokušava uvući penis, prst, tampon ili spekulum. U nekih žena, već i samo očekivanje uvlačenja u vaginu može dovesti do mišićnih spazama.Spazmi mogu biti blagi koji izazivaju napetost i nelagodu te snažni koji sprječavaju uvlačenje. Tjelesna zapreka zbog mišićnog stezanja obično sprječava snošaj. Poremećaj je češći u mlađih žena, u žena s negativnim odnosom prema seksualnosti i u žena s anamnezom seksualnog zlostavljanja ili traumatiziranja.Prikaz slučajaDjevojka od 25 godina, neudata, zaposlena kao prodavačica u dućanu. Njezino prvo seksualno iskustvo bilo je traumatsko, u dobi od 17 godina njezin poznanik je nasilno pokušao s njom ostvariti seksualni odnos, što je kod nje izazvalo strah i paniku od pomisli na bilo kakav novi seksualni odnos kasnije u životu.Imala je nekoliko kratkotrajnih ljubavnih veza koje bi ubrzo prekinula kada bi došlo do situacije mogućeg seksualnog odnosa. Sa nekim mladićima se znala čak i opustiti u zagrljajima i milovanjima sve do trenutka kada je trebalo doći do penetracije. Tada se javio spazam vagine te penetracija nije bila moguća. Odustajala bi od daljnih pokušaja, a ubrzo nakon toga i prekidala vezu.