Seksualne smetnje prouzročene psihoaktivnim tvarima

Ovisno o rabljenoj tvari, smetnja može uključivati poremećaje želje, uzbuđivanja, orgazma ili bol pri snošaju. Seksualne smetnje mogu se javiti u vezi s intoksikacijom sa slijedećim skupinama tvari: alkohol, amfetamin, kokain, opijati, sedativi, hipnotici, anksiolitici.Primijećeno je da akutna intoksikacija ili kronična zlouporaba tvari smanjuju seksualno zanimanje i uzrokuju probleme uzbuđivanja u oba spola. Smetnje mogu biti također uzrokovane lijekovima uključujući antihipertenzive, antidepresive, neuroleptike, anksiolitike i sl..