Rijetki su ljudi, naročito nakon tridesete godine, koji barem jednom u životu nisu osjetili bolove u ramenu.
Rameni zglob je najgibljiviji zglob u tijelu, a zadatak mu je pripremiti šaku za izvođenje različitih svakodnevnih životnih aktivnosti, ali i mnogih složenih pokreta šake i ramena u različitim situacijama.

Kako bi to bilo moguće, rame je anatomski građeno tako da je relativno velika glava nadlaktične kosti u doticaju s puno manjom zglobnom ploštinom na lopatičnoj kosti. Stoga je rameni zglob prilično nestabilan, pa kada ne bi postojali brojni ligamenti i mišići koji ga okružuju i daju mu dinamičku stabilnost, i pri bezazlenom pokretu rame bi moglo iskočiti iz svog ležišta. Najčešća oštećenja i bolesti ramena koja se podrazumijevaju pod terminom bolno rame su:
 

Ruptura tetiva rotatorne manšete

Rupture nastaju kao posljedica povrede te trošenja i degeneracije tetiva kod starijih osoba. Kod sportista (tenis, rukomet, bacački sportovi i dr.) rupture tetiva susreću se u ranijoj životnoj dobi, čak i u dvadesetim godinama života. Najčešće su to parcijalne rupture koje vremenom postaju potpune.

Razlog nastanka ruptura u ranijoj životnoj dobi je preopterećenje. Pacijenti se žale na bol u ramenu, često s vanjske strane nadlaktice, naročito kod obavljanja poslova iznad razine ramena te slabost ruke. Poslove ispod razine ramena obavljaju bez većih poteškoća. Često navode da im je i plahta noću teška. Bol se javlja noću i ne dozvoljava spavanje na bolesnom ramenu.
 

Kalcificirajući tendinitis ramena

Kalcificirajući tendinitis ili kalcificirajuća tendinopatija (vapno u ramenu) čest je poremećaj nepoznate etiologije koji se očituje nakupljanjem depozita kalcija u tetivama rotatorne manšete uz spontanu resorpciju kalcifikata i posljedično cijeljenje tetiva. Za vrijeme odlaganja kalcija pacijent je uglavnom bez većih tegoba. No, za vrijeme resorpcije kalcifikata rame je izrazito bolno zbog nastale vaskularne proliferacije te porasta intratetivnog pritiska.

Smrznuto rame

Smrznuto rame je sindrom kojem najbolje odgovara termin bolno rame. Radi se o sindromu nepoznate etiologije kojeg karakteriše bol i ograničeni pokreti ramena u svim smjerovima. Javlja se kod osoba u dobi od 40 do 60 godina. Češće se susreće kod dijabetičara. Uzrok smrznutom ramenu mogu biti i druge bolesti kao što je rupture tetiva rotatorne manšete, kalcificirajući tendinitis te vrlo rijetko i tumori.

Sindrom smrznutog ramena razvija se kroz 4 faze:

Faza 1. Obično traje 3-4 mjeseca, pacijenti se žale na bol u ramenu. Bol ograničava pokrete u ramenu. Početak bolesti pacijenti obično vežu za manju povredu ruke.

Faza 2. Ova faza poznata pod nazivom faza smrzavanja traje od 4 do 6 mjeseci. Ova faza karakterizirana je jakim bolovima i smanjivanju svih pokreta u ramenu. Gubitak pokreta je posljedica skraćivanja i zadebljanja zglobne čahure.

Faza 3. Faza tri je zapravo smrznuto rame. Traje od 3 do 6 mjeseci. Aktivni i pasivni pokreti su ograničeni u svim smjerovima. Bol je manja, javlja se kod naglih pokreta rukom.
 
Faza 4. Ova faza je faza oporavka koja traje 6-9 mjeseci. Pokreti u ramenu se postepeno vraćaju, bol nestaje.