Udruženje privatnih doktora stomatologije RS i Udruženje doktora stomatologije privatne prakse FBiH u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Studijskim programom stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Odsjekom stomatologije Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovat će IV Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine.

Kongres će se održati od 9. do 11. decembra 2016. godine u hotelu Kardial u Tesliću, Banja Vrućica, saopćili su organizatori.

Na kongresu će biti izloženi najnoviji trendovi iz svih područja stomatologije od strane eminentnih pozivnih predavača iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Holandije.

Uplate kotizacije se mogu vršiti na transakcijski račun broj 1995 6300 3055 1492 kod Sparkasse Bank DD BiH, primalac je Udruženje privatnih doktora stomatologije RS, Petra Rađenovića 11, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, sa naznakom za IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem.

Kotizacija za studente stomatologije je besplatna.

NajDoktor.ba