Gripa je akutna infektivna bolest dišnog sistema izazvana virusima influence tipa A, B, a rjeđe tipa C.

Budući da se virus koji uzrokuje gripu svake godine toliko izmijeni da se uspješno "sakrije" našem imunološkom sistemu, na gripu je praktično nemoguće stvoriti trajni imunitet, bilo prirodnim putem bilo vakcinacijom.

Vjeruje se da se epidemije javljaju zimi zbog uvjeta koji podoguju širenju virusa među populacijom, kao što je česti boravak velikog broja ljudi u zatvorenim prostorijama, koje se rijetko prozračuju, zahvaljujući ćemu virus lako, nošen kapljicama koje iskašljemo ili iskišemo dospije u dišni sistem nove žrtve.

Simptomi kod gripa nastupaju naglo, unutar nekoliko sati, praćeni temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima, te jakom iznemoglošću koja baca ljude u krevet. Osim nekoliko dana izostanka s posla ili iz škole, glavni problem  kod gripe su komplikacije, od kojih je dosta česta i opasna upala pluća.

Ono što se može i treba učiniti kao preventiva jeste ojačati organizam i pripremiti ga da se može sam izboriti protiv virusa. To znači uravnotežena prehrana, redovan unos vitamina i minerala, a naročito vitamina C i D.

Savjet je i koristiti preparate na bazi matične mliječi koja ima veoma djelotvoran učinak na jačanje imunološkog sistema.

Također, čest odlazak na planinu i aktivnosti na otvorenom zasigurno će smanjiti rizik od zaraze, te ojačati dječiji organizam i pripremiti ga za eventualnu borbu s virusom.