Prigodnim obraćanjima i prisjećanjem na dostignuća Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", danas je obilježena 150 godišnjica postojanja i rada te medicinske ustanove. 

Kako je rečeno, bolnica je kroz višedecenijsko postojanje prolazila kroz različite periode, mijenjali su se vlasnici, politički sistemi, a preživjela je i ratove, no usprkos teškoćama ispunjavala je svoju zadaću - liječila je i pomagala bolesne ljude.

U pismu v.d. direktora bolnice Seada Bašića, koje je uposlenicima pročitano, istaknuto je da kvalitet liječenja zavisi od opreme i lijekova kojim se raspolaže, no ipak najviše zavisi od ljudi, ljekara te medicinskog i nemedicinskog osoblja s kojima se svaki pacijent susreće u čemu je i snaga bolnice.

"Danas je dan kada treba da se sjetimo čitave plejade velikana koji su bespoštedno davali, ne samo stručni, nego i ljudski dio svog bića i radili na unapređenju zdravlja i života u ovoj sredini. Zbog njih i nas koji baštinimo te vrijednosti", kazao je.

Bolnica trenutno upošljava 553 osobe od čega je 405 medicinskog i 148 nemedicinskog osoblja, a najavljena su i nova zapošljavanja medicinskog kadra, što bi trebalo olakšati obavljanje svakodnevnog posla.

Novi način rada Urgentnog centra

U ovoj zdravstvenoj ustanovi početkom prošlog mjeseca počeo je novi način rada Urgentnog centra, gdje je u aprilu pregledan 1.731 pacijent.

"U budućnosti ćemo se truditi da unaprijedimo sigurnost pacijenta i zaposlenih, da poboljšamo kvalitet naših usluga, da podižemo nivo stručnosti zaposlenih i pratimo nove medicinske tehnologije u liječenju pacijenata", najavio je Bašić.

Mišljenja je da se sve to može zajednički postići ukoliko svako u svom domenu da maksimum, smatrajući da osoblje bolnice ima znanje, stručnost, energiju, volju i profesionalnost da dostigne te ciljeve.

"Danas dijelimo radost na ovom velikom jubileju, s jednim zavjetom da ćemo u svom radu nastaviti poštovati Hipokratovu zakletvu i truditi se da bolnica bude na ponos našim pacijentima zbog kojih i postojimo", zaključio je Bašić u pismu.

Ovu bolnicu je 1866. godine osnovao bosanski vezir Topal Šerif Osman-paša kao tursku vojnu bolnicu. Ista namjena je zadržana i u periodu vladavine Austrougarske kao i za vrijeme Kraljevine Jugoslavije.

Ta ustanova do 1992. godine djelovala je kao Vojna bolnica. Od 2000.  nosi naziv "Opća bolnica Sarajevo", a od maja 2006. Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

NajDoktor.ba/Fena