Online zajednica za oboljele od malignih bolesti je pokrenuta unutar Udruženja građana za pomoć oboljelim od malignih bolesti u Bosni i Hercegovini PORT. 

Udruženje PORT je osnovano krajem decembra 2011. godine u želji pomogne oboljelima od malignih bolesti u BiH, koji primaju kemoterapiju, da istu prime kroz portove, jer je dokazano da je ta metoda psihički i fizički mnogo lakša za pacijenta.

Upotreba portova u liječenju malignih oboljenja u BiH je još uvijek relativno nerasprostranjena, poredeći sa razvijenim zemljama u Evropi, te ovim projektom želimo da ojačamo svijest građana o upotrebi porta kako bi u skoroj budućnosti i bh. pacijenti imali približno slične standarde liječenja.

Naš cilj je da kreiramo online zajednicu koju će činiti ne samo oboljeli od malignih bolesti, već i njihove porodice i prijatelji, te na taj naćin olakšati njihovu borbu protiv raka.

UG PORT