Visoko rangirani naučni časopis Nature Genetics je upravo objavio rezultate naučno-istraživačke studije sprovedene od strane internacionalnog Metformin Genetics kozorcijuma, u čijem radu je učestvovala profesor Sabina Semiz sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Studija je identifikovala genetičku varijantu koja utiče na djelovanje metformina kod pacijenata sa Tipom 2 dijabetesa.

Ovo je do sada najveća studija u oblasti personalizirane terapije dijabetesa. Profesor Ewan Pearson sa Medicinskog fakulteta, University of Dundee, Škotska i Profesor Kathleen Giacomini sa Katedre za bioinženjerstvo i terapeutske nauke, University of California, San Francisco, USA, su vodili studiju koja je analizirala djelovanje metformina kod 13,123 participanata različite etničke pripadnosti.

Naučno-istraživački tim iz Bosne i Hercegovine, predvođen od strane prof.dr. Sabine Semiz, vanrednog profesora na Programu za genetiku i bioinžinjering sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Adlija Čaušević, dr. Tanja Dujić i kolege sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, analizirali su specifične genetičke varijante kod dijabetičara tretiranih sa metforminom, u saradnji sa prof.dr. Zelija Velija Ašimi na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu.

Metformin je lijek prvog izbora u terapiji Tipa 2 dijabetesa. Rezultati navedene studije su pokazali da su gojazni pacijenti koji su bili nosioci dvije kopije genetičke varijante odgovorili mnogo bolje na terapiju sa metforminom, što je bilo ekvivalentno administraciji dodatne doze od 550 mg ovog lijeka.

Profesor Semiz je istakla: "Sretni smo što rezultati našeg naučno-istraživačkog rada predstavljaju korak bliže prema personaliziranoj, ciljanoj terapiji Tipa 2 dijabetesa. Takođe smo uzbuđeni što smo našim naučnim istraživanjem doprinijeli ovoj transnacionalnoj studiji i tako pokazali da naučno-istraživački rad u Bosni i Hercegovini može dovesti do visoko značajnih rezultata. Mi smo naš naučni rad započeli manjim koracima kroz uspostavljanje vrlo konstruktivane saradnje sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, što je poslije dovelo i do internacionalne saradnje unutar navedenog Metformin Genetics konzorcijuma".

Pored Wellcome, Diabetes UK i National Institutes of Health USA, navedena studija je sufinansirana od strane Vijeća ministara BiH / Ministarstva civilnih poslova BiH i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke BiH kroz grantove dodjeljene prof.dr. Sabini Semiz.

Časopis Nature Genetics publikuje istraživanje u genetici najvećeg kvaliteta (impact factor 32), što obuhvata genetske i funkcionalne genomske studije na ljudskom,biljnim i drugim organizmima.

NajDoktor.ba