Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo poziva osigurane osobe i članove njihove obitelji, koji dosad nisu izvršili izbor doktora medicine (porodičnog doktora) i doktora stomatologije iz njima najbliže ambulante porodične medicine, da to učine najkasnije do 31. marta ove godine. 

U saopćenju za javnost navodi se da će se za osigurane osobe, koje to u danom roku ne učine, smatrati da su suglasne da budu opredijeljene za timove porodične medicine prema ambulanti u kojoj je trenutno njihov zdravstveni karton.

Izbor doktora primarne zdravstvene zaštite je slobodan, vrši se popunjavanjem Izjave o izboru/promjeni izabranog doktora u ambulanti porodične medicine, a prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti u skladu s teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite na period od najmanje godinu dana.

Opredjeljuju se osigurane osobe starija od 14 godina, a za maloljetne osobe (14 – 18 godina) izbor vrši roditelj odnosno staratelj. Osigurane osobe ne snose troškove izbora.

(NajDoktor)