Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) "Zajedno smo jači" konferencijom za novinare jučer je započela s kampanjom "Ponosni na sebe".

Kampanja, koja će se provoditi tokom cijele godine, započela je i na području Sarajeva, Doboja, Bijeljine i Tuzle.

Podrška šire društvene zajednice

"Kampanja će zahtijevati jaku medijsku i podršku nevladinih organizacija kao i vladinih institucija koje će zajedno raditi na poboljšanju uslova osoba s invaliditetom primjenom strateških ciljeva u okviru zajedničkih aktivnosti za jednake mogućnosti osoba s invaliditetom s ostalim građanima po pitanju ortopedskih i drugih medicinskih pomagala. U kampanji ćemo zahtijevati izmjene i dopune određenih zakonskih i podzakonskih akata kojima će se stvoriti društvo jednakih mogućnosti", objasnila je predsjednica Koalicije "Zajedno smo jači" Lejla Lelić.

"Kako bismo se se izborili za osobe s invaliditetom, njihove jednake šanse i prilike da s drugim građanima sudjeluju u svim segmentima života potrebna je primjena adekvatnih, individualno prilagođenih ortopedskih i drugih medicinskih pomagala jer ako ne možete doći onda ne možete ni sudjelovati", ocijenila je terenska koordinatorica Koalicije Jasminka Rebac.   
Ona je pozvala da u kampanji "Ponosni na sebe" sudjeluju i medijske kuće te pojedinci i to, ne samo profesionalno, nego i privatno pričajući o njoj.

BiH potpisnica UN konvencije

Članica radne grupe Koalicije Danijela Kegelj podsjetila je da je od 2010. godine i BiH potpisnica UN konvencija o pravima osoba, kao i niza drugih protokola kojima je preuzela svoju obavezu da osobe s invaliditetom imaju ista prava kao i sve druge osobe.

"Sve razine vlasti su se obavezale osobama s invaliditetom da će u cjelosti ispuniti obaveze koje je zacrtala Konvencija i omogućiti im da imaju ista prava u sredini u kojoj žive, počevši od najranije dobi i cijelog sistema školovanja pa kasnije do zaposlenja i starosti", pojasnila je Kegelj.

Kampanja #PonosniNaSebe (ponosni na sebe) je prva kampanja koja će se provoditi od aprila do decembra 2016. godine od strane pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u cijeloj BiH, uz podršku MyRight organizacije.

Kampanja ima za cilj da kroz različite javne aktivnosti u zajednici i putem medija upozna građane o pravima svih osoba sa invaliditetom, o sposobnostima i vrijednostima osoba sa invaliditetom, kako bi se na taj način spriječila marginalizacija tih osoba i promijenile postojeće negativne predrasude o ovim građanima i građankama.

Profesor i naučnik Stephen Hawking je dao podršku kampanji #PonosniNaSebe i poručio da ako je on s bolešću motorike neurona od koje je potpuno paraliziran uspio u životu, onda to svakako mogu i drugi.

Sve buduće aktivnosti mogu se pratiti i na zvaničnoj  Facebook stranici kampanje "Ponosni na sebe".

U priloženom videu pogledajte i promotivni spot kampanje. 

(NajDoktor.ba)