Treći Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015. u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH (AKAZ) okončani su dodjelom priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu. Priznanje 'Šampion kvaliteta' dodijeljeno je dr.sc.med. Enesu Šačiću, zaposlenom JU DZ Kantona Sarajevo, epidemiologu i zamjeniku direktora za kvalitet. Ovo priznanje dodjeljuje se onima koji u organizaciji u kojoj rade uspostavljaju sistem upravljanja kvalitetom i odgovorni su za njegovu primjenu.

Nagrade za izvrsnost dobili su Halid Mahmutbegović iz Doma zdravlja Živinice u kategoriji 'Koordinator kvaliteta' a priznanje za izvrsnost u kategoriji 'Menadžer ustanove' dodijeljeno je Dr. Omeru Ćemaloviću, direktoru Psihijatrijske bolnice Sarajevo.

Priznanje za svoj rad u kategoriji 'Vanjski ocjenjivač' dobili su dugogodišnji saradnici AKAZ-a, koji su od samog početka rada Federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu bili uključeni u mnoge aktivnosti: mr.sc.med Enis Hasanović, Zavod za materinstvo Kantona Sarajevo i i Roberti Perković, iz Županijske bolnice Bolnice Livno. U kategoriji 'Facilitator' nagrada za izvrsnost dodijeljena je Jasminki Jašić iz Doma zdravlja Srebrenik, dok su u kategoriji 'Junior kvaliteta' nagrađeni Danijela Ovčina iz JU 'Domovi zdravlja KS', zaposlena u Službi za kvalitet, i mr. Bakir Omerbegović, iz Privatne zdravstvene ustanove 'Nera' Visoko.

Priznanje za životno djelo dodijeljeno je dr. Zehri Karahasanović dugogodišnjoj direktorici DZ Gračanica, aa uspješnu saradnju i izvrsne rezultate rada zahvalnice su dodjeljjene Zahidi Binakaj, predsjednici Federalne farmaceutske komore, UNICEF-u BiH, Organizaciji 'MyRight', Nešadu Šeremetu iz UNDP-a i Hotelu Hollywood Sarajevo

Dani kvaliteta koji su održani u Hotelu 'Hollywood' u Sarajevu otvoreni su dodjelom certifikata i akreditacija za 70 timova porodične medicine Domova zdravlja Sarajevo, za15 apoteka iz JU 'Apoteke Sarajevo, apotekama 'Nera' iz Visokog i 'Alma Tuzla', centrima za mentalno zdravlje iz Visokog, Bugojna, Sanskog Mosta, Tešnja, Mostara, Velike Kladuše i Ključa i tri drop-in centra Asocijacije 'Margina' i to iz Tuzle, Zenice i Mostara.

Certifikate i akreditacije dodijelila je Snježana Bodnaruk iz Federalnog ministarstva zdravstva koja je podsjetila da AKAZ ove godine obilježava i 10 godina od svog osnivanja.

“Agencija je vrlo brzo svojim kvalitetnim radom postala brend i lider u regionu na koji su se u mnogim stvarima mogle ugledati i ugledale su se agencije iz regije”, kazala je Bodnaruk potcrtavajući kako je kvalitet u zdravstvu jedan od prioroiteta Svjetske zdravstvene organizacije te da će trend poboljšanja kvaliteta biti prepoznat i na putu BiH ka Evropskoj uniji.

Pomoćnica ministra civilnih poslova BiH u sektoru za zdravstvo prim. dr Draženka Malićbegović na otvaranju je kazala kako je kvalitet neophodna komponenta zdravstvene zaštite.

“Kvalitet zdravstvene zaštite pravo je svakog pacijenta i obaveza sistema da mu to pravo obezbijedi. Uspostavljanje sistema kvaliteta ključ je za daljnji napredak”, kazala je prim. dr Draženka Malićbegović.

Direktor AKAZ-a Ahmed Novo na otvaranju je govorio o aktivnostima ove Agencije u protekloj godini, planovima za narednu godinu i razvoju međunarodne saradnje istaknuvši da su akreditirane i certificirane zdravstvene ustanove dobile odgovarajuće naljepnice koje će moći istaći.

“Javne ustanove kojima su dodijeljene akreditacije i certifikacije imaće istaknute naljepnice kako bi korisnici znali da se radi o ustanovi koja zadovoljava standarde kvaliteta i sigurnosti. Naljepnica “Q“ za kvalitet počinje biti prepoznatljivi znak koji će korisnicima zdravstvenih usluga jasno odaslati poruku da je nositelj ovog znaka ustanova koja ima dokaz o izvršenom pregledu i utvrđenoj uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u skladu sa pozitivnim propisima”, kazao je Novo prezentirajući grafičko rješenje naljepnica koje će krasiti zdravstvene ustanove i apoteke koje su uspješno prošle kvalifikatornu fazu uspostave sistema sigurnosti odnosno kvaliteta.

“Mi smo 2016. godinu nazvali 'Godinom certifikacije'. Očelujem da ćemo u sljedećoj godini imati puno više certificiranih i akreditiranih zdravstvenih ustanova u cilju još većeg poboljšanja kvaliteta u zdravstvu a na zadovoljstvo krajnjih korisnika”, kazao je Novo te najavio nastavak trenutnih i početak novih projekata kao i plan da Dani kvaliteta u zdravstvu sljedeće godine traju najmanje dva dana. Ovogodišnji Dani kvaliteta prilika su i za dodjelu priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Organizirani pristup problemu kvaliteta zdravstvene zaštite sve češće se pominje u kontekstu odgovarajućih standarda koja naša zemlja ispunjava na svom putu priključivanju porodici evropskih naroda. S tim u vezi, u okviru zajedničkog projekta Svjetske banke «Osnovno zdravstvo» i Federalnog ministarstva zdravstva na razvoju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, 2005. godine ustanovljena je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, (AKAZ) sa sjedištem u Sarajevu, a na temelju formulirane politike kvaliteta i zakona koji tretira istu materiju.

Partneri AKAZ-a i ovogodišnjih Dana kvaliteta su i UNDP, UNICEF BiH, Asocijacija XY i UNFPA u BiH.

Fotografije sa konferencije

Lista učesnika