Ovo je poruka koja nam je poslana iz Zenice i odnosi se na neadekvatnu zdravstvenu zaštitu školske djece u Ze-Do kantonu. Da li su školski dispanzeri aktivni u Vašoj sredini?