Pojam zdrave ishrane i nutricionizam su u posljednjih nekoliko godina dobili na značaju, a pogotovo kada su maligne bolesti u pitanju.
 
Kada dijete oboli od maligne bolesti roditelji se vrlo često pitaju jesu li gdje pogriješili, jesu li dovoljno zdravo živjeli te najčešće se pitaju jesu li dovoljno pažnje posvećivali zdravoj ishrani svog djeteta i da li je to moglo dovesti do pojave bolesti kod njihovog djeteta. Naravno, pojava maligne bolesti je mnogo kompleksnija, ali svakako važi i sve što je nauka dokazala, a to je da unosom zdravih namirnica unapređujemo svoje zdravlje i kvalitetu života. Kada počne liječenje djeteta oboljelog od raka cijeli životni stil se mijenja i potrebno je posebnu pažnju posvetiti ishrani te isto tako nastaviti nakon završetka liječenja. Primijetno je poslije liječenja djeca postaju sklonija debljanju i vrlo često imaju problema sa povećanom tjelesnom težinom.


Upravo iz ovih razloga, ali i mnogih drugih, te problema s kojima se susreću djeca oboljela od raka tokom i nakon liječenja Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka pokrenulo je projekat “Nutricionistička podrška djeci oboljeloj i liječenoj od raka“ koji kreće u januaru 2021. i trajat će godinu dana. On ima za cilj pomoći djeci i roditeljima da nauče šta je to zdrava ishrana, kako da poboljšaju svoje životne stilove te kako da se riješe loših prehrambenih navika.

Nakon detaljnih pregovora i dogovora sa ljekarima i nutricionistima, došli smo do plana i programa za ovaj projekat. On uključuje izradu individualnog plana prehrane i praćenje djece, za djecu koja su roditelji prijavili kroz set usluga Udruženja, kod eminentne doc.dr. Marizele Šabanović, nutricionistkinje, koji započinje inicijalnim mjerenjem tjelesnih parametara u ordinaciji kod mr.Tarika Zolotića, također nutricioniste, na InBody 570 mašini.

Drugi dio projekta uključuje 6 grupnih nutricionističkih radionica za sve roditelje, članove Udruženja Srce za djecu, na razne bitne teme o ishrani koje će voditi, također, doc.dr. Marizela Šabanović. 

Na kraju projekta planirana je izrada nutricionističkog priručnika koji će biti izvor informacija i koji će poslužiti svim roditeljima djece oboljele od raka koji imaju dvojbu kako zdravo hraniti dijete.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez našeg donatora Fondacije uposlenika VKR Grupe, na prijedlog Velux Bosna i Hercegovina, koji je obezbijedio sredstva za ovaj projekat u iznosu od 10.000KM.

Izvor:
Patria