Prijava / Registracija
Još nemate profil? Registrujte se besplatno, i ostvarite mnoge pogodnosti koje Vam pruža mojDoktor.ba

prim. dr. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano

Specijalist oftalmologije

mojdoktor.ba     Rubrika     Doktori   prim. dr. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano
prim. dr. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano
Specijalist oftalmologije

Ocjena

stručnost
cijena
ljubaznost

Kontak info

tel:
+387 33 762 772
fax:
+387 33 762 771

Biografija

Prim. dr. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano završila je Medicinski fakultet u Sarajevu 2001. godine, a specijalizaciju iz područja oftalmologije 2005. godine. Do 2011 zaposlena je u očnoj Klinici KCUS kada prelazi u Kliniku Svjetlost u Sarajevu gdje je i danas zaposlena kao specijalista oftalmologije, refraktivni hirurg.

Nakon završenog postdiplomskog studija odbranila je magistarski rad pod nazivom „Uloga pahimetrije u pristupu pacijentima sa primarnim glaukomom otvorenog komornog ugla, normotenzivnim glaukomom i okularnom hipertenzijom“ Doktorsku disertaciju odbranila je 2016. godine na temu "Uporedbe rezultata implantacije dvaju vrsta fakičnih intraokularnih leća za korekciju miopije."

U aprilu 2019. godine dodijeljeno joj je zvanje Primarijus, kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i na ostvarenim posebnim rezultatima na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva. 

Područje rada

Dr. Ahmedbegović Pjano bavi se prednjim segmentom oka i refraktivnom hirurgijom. Usavršavanje iz područja refraktivne hirurgije obavila je u Zagrebu pod mentorstvom prof. Nikice Gabrića i dr. Maje Bohač. Dr. Pjano je usko specijalizirana za lasersko skidanje dioptrije te je do sada izvela preko 5000 ovih zahvata.

Publikacije i istraživanja

Učesnik je mnogobrojnih stručnih sastanaka, radionica i kongresa iz oblasti oftalmologije, kako kod nas tako i u inostranstvu tako da je  u kontinuiranoj edukaciji iz te oblasti.

Članstvo u udrugama

Član je Europskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju te Hrvatskog društva za kataraktu i refraktivnu hirurgiju. Redovno sudjeluje kao aktivni predavač na godišnjim sastancima istih.


Glavne publikacije

Kao autor  i  koautor sudjelovala je u izradi većeg broja naučnih radova

Naučni članci:

 • Ahmedbegović Pjano M,Ajla Pidro, Alma Biščević, Senad Grišević, Bojana Pandžić, Vesna Cerović,  Refractive Outcomes of Posterior Chamber Phakic Intraocular Lens Implantation for Correction of Myopia and Myopic Astigmatism, Med Arch 2017; apr; 71(2): 93-96 .
 • Melisa Ahmedbegović Pjano, Alma Biščević, Senad Grišević, Ajla Pidro, Mirko Ratković, Maja Bohač, Amila Alikadić Husović, Refet Gojak, One Year Follow-up After Veriflex Phakic Intraokular Lenses Implementation for Correction of Myopia, aCTA INFORM MED, 2016 JUN, 24(3):178-181
 • Ahmedbegović Pjano M, Alikadić-Husović A, Grišević S, Pašalić A, Pidro A, Ratković M, Bohač M, Gabrić N, Gojak R. Efficacy and safety of iris-supported phakic lenses (Verisyse) for treating moderately high myopia. Med Glas (Zenica) 2016;13(1):25-30. 
 • M. Ahmedbegović Pjano, M. Bohač, A. Alikadić Husović, N. Drača, A. Pašalić, N. Gabrić. Implantation of Iris-fixated phakic intraocular lens for correction of myopia; Medicinski žurnal 2012; 18(2):77-81.
 • S. Ljaljević, V. Jurišić, M. Lika Pranjić, M.Ahmedbegović Pjano. Efficacy and safety of prostaglandin analogs and beta blockers in treating patients with primary open angle glaucoma; Medicinski žurnal 2011; 17(3):197-202.
 • M. Ahmedbegović-Pjano, S. Ljaljević.Centralna kornealna debljina u okularnoj hipertenziji; Oftalmološki arhiv Bosne i Hercegovine, 2009; 33(1-4):1-5.
 • S. Ljaljević, V. Jurišić, M. Ahmedbegović. Uticaj Timolola i Xalatana na intraokularni pritisak i vidno polje u pacijenata sa primarnim glaukomom otvorenog komornog ugla; Oftalmološki arhiv Bosne i Hercegovine, 2006; 32(1-4):1-11.
 • S. Ljaljević, V. Jurišić, M. Sefić, M. Ahmedbegović. Releasable suturaes in trabeculectomy; South-East Eur J   Ophthalmol, 2006; 1(3-4): 64-7.
 • Jurišić V, Ljaljević S, Sefić M, Ibišević M, Ahmedbegović M, Begović E. Long term visual field follow-up of glaucoma patients treated with beta-blockers. Oftalmološki arhiv Bosne i Hercegovine,  2004, 30(3-4):1-6.


Stručni članci:

 • M. Ahmedbegović Pjano, M. Bohač, A. Alikadić Husović, N. Drača, A. Pašalić, N. Gabrić.  First results of LASIK  procedure in Eye Clinic „Svjetlost“ Sarajevo; Medicinski žurnal 2012; vol.18(4):288-291.
 • Ljaljević S, Jurišić V, Sefić M, Ahmedbegović M: Novi pristup u  trabekulektomiji; Oftalmološki arhiv Bosne i Hercegovine,  2004, 30(3-4):33-7.

Doktorska disertacija:

-Vidna oštrina i rezidualna refrakcija nakon implantacije iris-fiksirajućih fakičnih sočiva kod miopije (2016. godine na Medicinskom fakultetu u Banja Luci)

Magistarska teza:

„Uloga pahimetrije u pristupu pacijentima sa primarnim glaukomom otvorenog komornog ugla, normotenzivnim glaukomom i okularnom hipertenzijom“. (Odbranjena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2010):

Pozvano predavanje:

One year experience of LASIK in Eye Clinic Svjetlost in Sarajevo. IV simpozijum sa međunarodnim učešćem: Savremeni trendovi u oftalmologiji; Vojnomedicinska akademija – Klinika za očne bolesti, Beograd, 2012.

Kongresna saopćenja (objavljena u formi apstrakta u Zborniku sažetaka):

 • M  Ahmedbegović Pjano, S Grišević, A Pašalić, A Pidro, M. Bohač, A. Alikadić Husović.  One year results after implantation of Veriflex for correction of myopia. XI Congress of the Croatian Cataract and Refractive Surgery; Zagreb,  Hrvatska, 2015.
 • S Grišević,  M Ahmedbegović Pjano, A Pašalić, A Pidro, M. Bohač, A. Alikadić Husović. Treatment of progressive keratoconus: One year follow up. Case report. XI Congress of the Croatian Cataract and Refractive Surgery; Zagreb,  Hrvatska, 2015.
 • M. Ahmedbegović Pjano, M. Bohač, A. Alikadić Husović, N. Drača, A. Pašalić, N. Gabrić.  Implantation of Iris-fixated phakic intraocular lens (Verisyse) for correction of myopia. X-th Congress of SEEOS; Ohrid, Makedonija,2013.
 • M. Ahmedbegović Pjano, M. Bohač, A. Alikadić Husović,  N. Gabrić. Improvements in hyperopic LASIK.. VIII Congress of the Croatian Cataract and Refractive Surgery; Dubrovnik,  Hrvatska, 2012.
 • M. Ahmedbegović Pjano, M. Bohač, A. Alikadić Husović,  N. Gabrić.  First results of LASIK procedure in Eye Clinic „Svjetlost“ Sarajevo; VII Congress of the Croatian Cataract and Refractive Surgery; Dubrovnik,  Hrvatska, 2011.
 • M. Ahmedbegović Pjano, S. Ljaljević, V. Jurišić, M. Lika Pranjić. Ocular hypertension and Central Corneal thickness; VI Congress of the Croatian Cataract and Refractive Surgery; Zagreb, Hrvatska, 2010.
 • S. Ljaljević, M.Ahmedbegović Pjano, M. Lika Pranjić. Glaucoma World Day: screening; Congress of Ophthalmologist of South-East Europa, Tirana, Albania, 2010.
 • S. Ljaljević, V. Jurišić, M. Lika Pranjić, M.Ahmedbegović Pjano. Comparation between trabeculectomy with antimetabolite, trabeculectomy with Oculus Gen and trabeculectomy with Ex implant; III Congress of ophthalmologist of Federation of BiH; Tuzla, BiH, 2009
Poštovani, morate biti registrovani korisnik da bi ste iskoristili ovu besplatnu pogodnost.

Za prijavu ili registraciju korsitite link "prijava/registracija" u vrhu stranice.